Energi

Region A Statistikker

Statistikk

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Økt energibruk i industrien

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83 000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner.

Ny strømprisrekord i 1. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

Nye rekorder for fjernvarme

En kald vinter bidro til et rekordhøyt forbruk av fjernvarme i 2021 til tross for at fjernvarmeprisene aldri har vært høyere.

Lavt strømforbruk

Forbruket i alminnelig forsyning var 24,3 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 14 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før og det laveste nivået som er registrert for første kvartal.

Tidenes høyeste strømpris i 4. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på hele 108,1 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Det er rundt 69 øre/kWh høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene.

Ny rekord for vindkraftproduksjonen

Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Veldig høy strømpris for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var på 32,7 TWh i 3. kvartal 2021. Det er 6,2 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2020 som var et kvartal med rekordhøy produksjon.

Over 150 000 jobber i oljebransjen

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Tredobling av strømprisen for husholdninger

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 50,9 øre/kWh i 2. kvartal 2021. Det er over tre ganger så høy pris som i 2. kvartal 2020 da strømprisen var historisk lav.

Stor kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 35,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken.

Varmt vær og pandemi førte til mindre energibruk

I 2020 gikk energibruken i Norge ned med 3,6 prosent fra året før. Dette har sammenheng med korona-restriksjoner og varmt vær. Det var en særlig stor nedgang i energibruk til flytransport og tjenesteytende næringer.

Varmt vær ga mindre bruk av fjernvarme

Etter mange år med mer bruk av fjernvarme var det en nedgang i fjor. Dette har sammenheng med at 2020 er det varmeste året som noensinne er registrert og også det nest våteste.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet energi.

faktasider