Rapporter 2013/19

Rapport fra Forskningskampanjen 2012

"Ta hjemmetempen"

Les om elevene som deltok i Forskningskampanjen 2012 og målte temperaturen ute og inne i fire rom, morgen og kveld, og registrerte strømforbruket.

Man vet en god del om hvor mye energi norske husholdninger bruker, men mindre om hvor varmt vi har det inne og hvordan temperaturen varierer over døgnet, både i Norge og internasjonalt. Vi vet også svært lite om hvor fornøyd vi er med innetemperaturen og hvordan innetemperatur og strømforbruk henger sammen med oppvarmingsutstyr og utetemperatur. Dette er noen av de spørsmålene Forskningskampanjen 2012 kan bidra til å gi svar på.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år av Norges forskningsråd og Nettverk for miljølære, og har som formål at skolebarn fra hele landet skal få delta i aktivt forskningsarbeid. Elevene som deltok i Forskningskampanjen 2012 målte temperaturen ute og inne i fire rom, morgen og kveld, og registrerte strømforbruket. I tillegg ble fokuset på strømforbruk og -sparing i familien kartlagt gjennom et intervju med familien om oppvarmingsutstyr, hvor fornøyd de er med innetemperaturen, holdninger til, og masing om, energisparing og ulike former for spareatferd. Denne informasjonen gjør datamaterialet fra Forskningskampanjen 2012 helt unikt, også i en internasjonal sammenheng.

Vi finner at en stor andel av norske barnefamilier holder en lavere innetemperatur enn det de synes er behagelig på kalde vintermorgener, og mor fryser oftest. Det er også mange indikasjoner i dataene på at dette er bevisst atferd, og at mange velger å ha det litt kaldere enn det de synes er behagelig deler av døgnet for å spare energi eller penger. Vi finner også en klar sammenheng mellom innetemperaturen og hva slags oppvarmingsutstyr husholdningen har. Husholdninger med varmepumper og felles sentralfyr med andre husholdninger holder i gjennomsnitt en høyere innetemperatur, mens husholdninger som bruker vedfyring holder en lavere gjennomsnittlig innetemperatur i stua om morgenen enn andre husholdninger. Et annet spennende funn er at det er en sammenheng mellom innetemperatur og masing om energisparing , ved at det i de husholdningene hvor det mases mest om energisparing også er kaldest i stua om morgenen. Det kan imidlertid være vanskelig å si noe om hva som driver denne sammenhengen, siden det er grunn til å tro at det mases mest i de husholdningene hvor behovet for sparing er størst, og hvor man generelt er opptatt av strømsparing.

Alt i alt viser resultatene fra denne undersøkelsen en utstrakt energisparing i norske husholdninger, og at mange husholdninger velger å holde en lavere temperatur inne i deler av døgnet enn det de synes er behagelig. Det er også klare indikasjoner på at så fort energi til oppvarming blir billigere, eller man ikke betaler etter forbruk, reduseres denne spareatferden, og husholdningene velger å øke temperaturen inne.

Om publikasjonen

Tittel

"Ta hjemmetempen". Rapport fra Forskningskampanjen 2012

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Hanne Marit Dalen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Energi

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8654-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8653-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt