Samla sal held seg stabilt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 677 millionar liter, omtrent saman volum som i november 2016.

Det vart selt 89 millionar liter bilbensin, ein auka på 6 millionar liter frå november 2016. Salet av autodiesel enda på 253, ein nedgang på 6 millionar liter frå i fjor, viser statistikken Sal av petroleumsprodukt.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med november 2015, 2016 og 2017, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2015 1088 2736 807 1357 1012 131 241 432
2016 1068 2854 826 1256 998 90 250 396
2017 1033 2867 807 1138 1058 108 201 427

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i november måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2001 14 80 70 63 169 65 130 178
2002 13 108 69 61 157 59 126 173
2003 18 88 56 64 140 50 126 165
2004 26 80 59 58 151 65 148 170
2005 22 56 59 78 146 61 162 162
2006 25 74 71 73 152 64 178 157
2007 28 59 62 78 175 81 191 145
2008 24 52 59 71 144 69 190 135
2009 24 42 47 70 155 66 199 127
2010 29 62 46 90 155 96 225 122
2011 34 38 36 81 159 85 224 111
2012 28 40 35 85 155 80 230 107
2013 22 33 29 94 138 84 235 95
2014 28 27 18 110 112 79 236 91
2015 24 27 9 84 107 84 254 88
2016 20 28 9 92 91 92 259 83
2017 26 18 10 97 109 75 253 89

 

Kontakt