Økt energibruk i industrien

Publisert:

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.

Den økte energibruken i 2017 kom hovedsakelig av at forbruket egentilvirket gass tok seg opp igjen i 2017 etter nedgangen i 2016. Det ble brukt nærmere 10 600 GWh i 2017, viser statistikken energibruk i industrien. Det er omtrent det samme nivået man så i 2015. Forbruket av innkjøpt elektrisitet fortsetter å øke i industrien, og steg med 1,1 prosent i 2017 til 45 200 GWh. Dette utgjorde nesten 70 prosent av samlet innkjøpt energi.

Figur 1. Industri og bergverk¹. Energibruk etter næring². TWh³

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Metallindustri 33 37 36 33 34 34 27 30 30 30 30 31 32 32 33
Gummi-, plast- og mineralsk industri 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 25 25 26 27 26 26 24 25 24 23 25 24 26 24 25
Papir- og papirvareindustri 12 12 11 11 11 11 9 10 9 7 6 4 4 5 5
Trelast- og trevareindustri 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
Bergverksdrift 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Kraftintensiv industri bruker mer og mer energi

De mest energiintensive næringene i Norge kalles også kraftintensiv industri. Disse benyttet tett oppunder 54 000 GWh i 2017, som er en økning fra året før på 2,2 prosent, og utgjorde nesten 70 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk det året.

Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer hadde en økning i energibruken 2017 på 7 prosent til totalt 11 240 GWh. Dette skyldes først og fremst et høyere forbruk av innkjøpt elektrisitet og innkjøpte kullprodukter. Det ble også brukt mer energi i 2017 enn året før i næringene:

  • produksjon av papirmasse, papir og papp
  • produksjon av raffinerte petroleumsprodukter

Det var få næringer der man så større nedgang i energibruken i 2017. Størst endring så man innen bryting av stein samt utvinning av sand og leire, der energibruken gikk ned 18 prosent til 720 GWh, omtrent samme nivå som i 2015. Det ble også brukt mindre energi i 2017 enn året før i næringene:

  • produksjon av kjemiske råvarer
  • produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer

Figur 2. Industri og bergverk¹. Energibruk etter energivare². TWh³

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elektrisk kraft 47 50 51 49 50 51 41 45 44 43 43 44 45 45 46
Petroleumsprodukter til stasjonært bruk 7 6 6 6 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 2
Petroleumsprodukter til transport 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Gass 17 16 17 18 17 17 16 16 15 15 17 15 16 15 17
Kullprodukter 8 10 8 7 8 8 6 8 8 8 8 9 9 9 9
Fjernvarme og damp 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Biomasse og avfall 5 5 5 5 6 6 5 5 6 4 4 3 3 3 3
¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Økte energikostnader

Energikostnadene steg med ca 1,6 milliarder kroner eller 8,5 prosent fra 2016 til 2017. Økningen kom av en kombinasjon av høyere forbruk av og pris på elektrisk kraft. Dette gjør at kostnaden for elektrisk kraft gikk opp 790 millioner kroner eller 5,7 prosent. En annen årsak er at kostnaden for innkjøpt gass gikk opp 27 prosent i 2017, drevet av en stor prisøkning på 18 prosent.

Kontakt