Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil

Publisert:

I mars vart det selt 59 millionar liter jetparafin, 34 prosent mindre enn i same periode i fjor. Samla sal av bensin og autodiesel enda på 282 millionar liter, ein nedgang på 12 prosent.

Det vart selt 217 millionar liter autodiesel, ein nedgang på 26 millionar liter samanlikna med mars i fjor viser statistikken sal av petroleumsprodukt  Salet av bensin gjekk ned 12 millionar liter, til 65 millionar liter.

Samla sal av petroleumsprodukt i mars enda på 561 millionar liter, ein nedgang på 9 prosent frå året før.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt. Januar til mars 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 250 740 240 300 277 26 59 28
2019 225 706 236 279 250 24 36 23
2020 211 662 220 308 221 19 13 34

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i mars månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 4 67 67 55 160 41 114 180
2003 8 112 74 56 146 42 121 172
2004 8 90 63 69 148 47 140 183
2005 6 74 64 73 143 46 137 180
2006 13 94 68 71 163 62 167 171
2007 8 54 67 72 150 59 179 162
2008 7 50 62 70 145 55 173 149
2009 11 54 52 85 153 59 195 140
2010 10 75 58 74 153 69 211 135
2011 7 51 45 80 147 73 220 119
2012 21 28 40 104 166 64 220 111
2013 2 34 33 82 147 64 222 107
2014 11 20 31 88 118 62 235 100
2015 7 21 19 84 130 68 246 97
2016 10 21 9 82 111 65 248 91
2017 14 23 10 87 112 75 255 86
2018 10 19 10 88 111 79 248 88
2019 14 9 8 89 101 79 243 77
2020 20 4 6 59 105 83 217 65

Kontakt