Halvparten av energiforbruket er i industrien

Publisert:

Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.

Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjonsnæringene hadde størst prosentvis økning i energiforbruk i perioden 1990-2017, viser statistikken energiregnskap. Utover en topp i 2009 har det der vært en stabil vekst fra 1990, og i 2017 var energiforbruket mer enn tre ganger så stort som i 1990. Det er spesielt økt produksjon av gasskraft som forklarer økningen i energibruk i næringen.

Når det gjelder industriens energiforbruk, økte det totale forbruket av energiprodukter med 28 prosent i perioden 1990-2017, og næringen har stått for over halvparten av forbruket i norsk økonomi nesten 30 år. Energibruk til energiformål var imidlertid omtrent uendret fra 1990.

Figur 1. Forbruk av energiprodukter i næringer og husholdninger, etter næring. GWh

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Husholdninger 59171 60134 59416 60258 61923 62488 64979 62473 62834 63302 61479 63937 64007 62836 63146 64330 65761 66539 66329 68127 73422 67105 69955 68843 65524 67575 69171 68209
Jordbruk, skogbruk og fiske 5142 5049 5504 6467 6436 6452 6878 6875 8050 8190 7811 8212 7850 7260 7369 7268 7278 7124 6990 7305 7421 6678 6896 6015 5272 5466 5599 5671
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 29024 30249 31658 33564 36296 37352 40137 42104 41055 40551 45810 48592 49755 53504 55157 55159 58023 58751 63378 61897 69903 66580 65704 66673 69351 70398 69230 68721
Industri 258094 246140 263258 259183 269727 257521 273715 280263 281896 286583 294364 293878 268360 295535 289865 319150 331078 323843 310003 299206 299297 322175 316276 326418 304212 326546 285077 331395
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon 3859 4204 4220 4170 5134 5024 4214 5360 4828 5090 4791 5519 5356 6447 6479 7069 6457 9529 8991 14913 9855 10544 11208 11271 10900 12202 11998 12253
Bygge- og anleggsvirksomhet 3564 3722 4260 4820 4684 9083 9980 9875 10127 10258 9392 9713 9763 9878 10135 10292 10809 12148 12173 12142 7933 8148 9219 9416 9993 10944 11248 10760
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering 10781 10405 9934 10647 10203 10296 11277 12012 12269 12447 12931 12963 12867 12181 11534 12283 12870 12094 12106 12289 12244 11790 12234 12098 11176 11111 12058 11072
Andre tjenesteytende næringer 4503 4571 5223 5275 5214 5439 6167 6191 6176 6428 5930 6736 6906 6412 6817 6596 6182 7009 7288 8241 11959 11237 11489 12003 11326 11360 11674 12310
Transport 65127 59724 55951 52792 55064 57312 71015 77005 72568 66262 73117 82419 70394 61791 70463 66445 93026 79476 57878 52578 55694 75671 76419 76234 73735 63179 72813 71481

Dersom man sammenligner forbruk av energiprodukter i 2016 og 2017, var forbruket i næringene på 535 TWh i 2017. Dette utgjør en økning på 9 prosent fra året før. Mesteparten av økningen kan forklares ved industrien, hvor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri utgjør størst andel. Forbruket i denne næringen er nå tilbake på nivået for 2015.

Figur 2 . Forbruk i næringer og husholdninger, etter energiprodukt. GWh

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kull og kullprodukter 10316 9353 9356 10014 11304 12236 12132 12191 13214 12277 12715 11125 9635 9425 10966 9337 8350 9266 9434 6794 8937 9558 9841 9941 10182 9865 9991 10580
Naturgass 23387 24708 26497 28142 30717 31772 34046 38526 39527 39123 44825 49639 49494 55007 57524 56097 58279 58281 63881 65167 67086 64135 62442 62912 66258 68761 66804 68999
Olje og oljeprodukter (ekskl. bio) 301946 284754 300288 292238 302931 295252 333311 339327 330401 330975 337709 350740 319032 335830 333073 358943 402809 382580 342348 341687 332099 370505 369409 378511 351244 361350 329224 365087
Biobrensler 9878 9351 8997 9950 10605 10699 11129 11698 10720 11322 11141 11934 12695 12877 12415 12738 12791 13462 14115 13546 17075 16537 15732 14130 11288 12377 13968 17118
Avfall 1576 1487 1566 1605 1684 1799 1696 1924 2118 2013 2078 2118 2136 2734 2561 2900 3043 3017 3268 3356 3320 3726 4191 4495 4623 4893 4779 4861
Elektrisitet 99127 101533 101962 102494 105154 106937 105437 107780 112873 113457 114043 115586 111699 107253 112768 115968 112320 117049 118568 114161 121668 117282 120832 121008 118783 122448 125037 125114
Varme 4831 5295 5202 5524 5450 5633 5507 5508 5598 5141 5285 5492 5861 6174 6553 6185 6188 6492 6864 7366 10567 10222 9495 10101 10305 10376 10753 11697

Dersom vi bare ser på forbruk av energiprodukter til energiformål, utgjorde det 60 prosent av totalt forbruk i hele økonomien i 2017. Dette tilsvarer 360 TWh, en økning på 28 prosent fra 1990.

Økt energiproduksjon

Produksjonen av energiprodukter i norsk økonomi var 2 723 TWh i 2017, som innebærer en økning på vel 100 TWh, eller 4 prosent, fra 2016.

I 2017 står utvinning av råolje og naturgass for 85 prosent av energiproduksjonen, mens vel 5 prosent kommer fra elektrisitets- gass og varmtvannsforsyning og 9 prosent fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Figur 3. Energiproduksjon fordelt på næringer

Andel av energiproduksjon 1990 Andel av energiproduksjon 2017
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport 81 85
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 11 9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 8 5

Fra 1990 har energiproduksjonen økt med 77 prosent. Utvinning av olje og gass øker med 87 prosent i denne perioden, mens produksjon innenfor elektrisitet økte med 25 prosent.

Figur 4. Energiregnskap. Produksjon av energiprodukter GWh

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kull og kullprodukter 2655 2853 3094 2369 2649 2571 2066 3390 2913 3413 5291 14151 16762 23141 22994 11741 19058 32255 27237 20951 15662 11737 10550 15508 14186 9646 7264 2090
Naturgass 274333 281618 290151 281389 308715 320092 419544 471331 479184 516540 539190 580833 694991 775367 813708 872906 893950 906721 1012694 1053753 1102011 1052783 1180062 1120893 1113915 1196326 1190326 1264408
Olje og oljeprodukter (ekskl. bio) 1128700 1262137 1434046 1520021 1695387 1795286 2019336 2036073 1949547 1957582 2092251 2098775 2035740 2007131 1971035 1872254 1774505 1633933 1571535 1505747 1370635 1328385 1251468 1213192 1219305 1268381 1254786 1286207
Biobrensler 9875 9349 8981 9939 10580 10671 11106 11666 10651 11202 11083 11781 12355 12220 12025 12464 12304 12655 12714 12111 14135 13698 13241 11609 9110 10165 10853 14225
Avfall 1681 1592 1658 1745 1819 1898 1804 2046 2246 2127 2172 2199 2204 2837 2645 2976 3114 3085 3339 3416 3320 3726 4191 4495 4623 4893 4779 4861
Elektrisitet 114974 104306 110692 112120 105336 115749 97355 103967 109239 115377 133098 112017 121410 99379 101313 128010 111465 127085 132431 123144 114109 120354 138670 126014 134365 137077 141391 140207
Varme 4831 5295 5202 5524 5488 5630 5506 5496 5588 5136 5280 5498 5842 6155 6541 6171 6177 6492 6864 7366 10339 10220 9481 10101 10305 10376 10754 11402
Andre energiprodukter 0

I 2017 eksporterte vi 83 prosent av produsert energi, og produksjonen var 4,5 ganger så stor som forbruket. Dette forholdet var på 3,4 i 1990 og er med på å forklare at eksport av energi har økt med over 90 prosent fra 1990 til 2017.

 

 

Kontakt