Rapporter 2001/14

Energibruk i norsk industri

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Energibruk i norsk industri

Ansvarlig

Trygve Martinsen

Serie og -nummer

Rapporter 2001/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

82-537-4929-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

78

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt