Ein oppgang i salet på 1,9 prosent i oktober 2018

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 758 millionar liter, ein oppgang frå oktober 2017.

Det vart selt 86 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 5 millionar liter sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk ned med 3 million liter og samla sal enda på 274 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med oktober 2016, 2017 og 2018, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 986 2601 740 1172 906 81 179 376
2017 945 2528 730 1025 961 99 172 402
2018 930 2531 807 1101 983 95 120 418

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i oktober måned, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2002 191 137 62 171 84 59 85 30
2003 192 145 68 169 62 61 108 35
2004 178 143 55 143 68 60 64 43
2005 173 155 57 164 68 62 51 38
2006 171 183 68 170 78 66 63 38
2007 161 202 79 171 76 53 49 59
2008 150 206 71 147 78 60 45 39
2009 135 206 70 160 72 46 48 49
2010 131 222 74 157 86 42 43 46
2011 123 234 77 168 83 31 35 54
2012 115 249 82 170 95 41 34 45
2013 105 254 81 142 106 28 31 39
2014 99 270 76 120 127 23 22 50
2015 99 268 79 106 91 9 21 59
2016 97 280 79 93 99 10 19 56
2017 91 277 82 104 100 9 15 65
2018 86 274 93 124 102 9 11 60

Kontakt