Ein nedgang i salet på 2,3 prosent

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 690 millionar liter, nedgang frå september 2017.

Det vart selt 88 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 2 millionar liter sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk ned med 6 million liter og samla sal enda på 246 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med september 2016, 2017 og 2018, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 889 2321 661 1079 807 72 160 320
2017 854 2251 648 921 861 89 156 337
2018 844 2257 715 977 882 86 110 358

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i september måned, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2002 184 124 46 153 61 49 44 48
2003 192 136 50 163 50 58 61 49
2004 184 147 60 170 62 59 53 52
2005 181 160 61 147 65 59 50 48
2006 169 171 56 157 74 60 45 61
2007 157 184 72 151 76 53 38 55
2008 152 201 69 155 84 69 36 53
2009 144 209 59 163 77 53 33 68
2010 134 220 68 158 88 43 35 65
2011 122 228 70 170 87 38 31 66
2012 114 232 73 164 89 33 26 66
2013 110 244 73 142 99 27 24 70
2014 103 263 75 135 118 21 19 61
2015 98 257 79 121 93 10 17 53
2016 96 265 79 132 93 5 13 66
2017 90 252 70 100 110 8 17 59
2018 88 246 74 101 99 8 8 67

Kontakt