Auka sal i juni

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i juni enda på 812 millionar liter, ei auke på 48 millionar liter frå juni 2017.

Auken i samla sal forklarast i hovudsak med stor auke i import av andre petroleumsprodukt som bitumen (asfalt).

Det vart selt 103 millionar liter bilbensin, ein reduksjon på 1 million liter frå juni sist år. Salet av autodiesel gjekk opp med 1 million liter og samla sal enda på 265 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med juni 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 568 1527 437 696 511 51 121 159
2017 544 1487 425 612 540 60 110 175
2018 542 1494 483 656 570 56 88 230

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i juni måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 49 47 58 59 152 46 125 196
2003 43 65 62 63 167 52 132 201
2004 53 60 68 76 157 55 153 206
2005 49 48 69 65 163 57 163 200
2006 49 45 76 85 174 54 174 190
2007 56 37 64 85 162 68 192 180
2008 66 29 49 84 157 65 204 168
2009 79 33 62 81 162 60 209 163
2010 63 31 42 86 158 66 227 151
2011 71 25 44 87 154 66 227 139
2012 67 22 43 93 178 72 233 123
2013 65 19 44 98 165 72 247 122
2014 64 16 19 107 122 82 254 119
2015 73 16 10 100 139 81 279 112
2016 67 13 8 109 126 79 284 110
2017 74 13 10 97 123 79 264 104
2018 106 12 11 102 129 83 265 103

 

Kontakt