Auka sal i juli 2018

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i juni enda på 750 millionar liter, ei auke på 40 millionar liter frå juli 2017.

Det vart selt 115 millionar liter bilbensin, inga endring sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk opp med 1 million liter og samla sal enda på 249 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med juli 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 683 1776 502 827 615 59 132 195
2017 660 1735 492 717 644 69 124 222
2018 657 1743 558 763 679 68 93 306

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i juli måned, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2002 220 119 45 172 71 68 30 26
2003 222 127 51 163 51 65 42 24
2004 209 134 45 161 64 69 41 30
2005 203 142 49 155 67 64 25 26
2006 197 154 52 145 88 70 25 36
2007 187 177 53 166 79 59 23 35
2008 178 185 61 159 81 58 21 42
2009 165 191 48 161 80 56 20 35
2010 157 209 53 161 87 49 21 39
2011 142 211 59 161 82 47 20 46
2012 134 224 63 172 95 35 18 30
2013 131 232 67 137 107 29 18 48
2014 123 233 60 136 110 31 12 33
2015 113 243 61 130 107 9 12 47
2016 115 248 65 130 104 7 11 36
2017 115 248 68 105 104 9 14 47
2018 115 249 75 107 109 13 6 76

 

Kontakt