Auka sal i desember

Publisert:

Endret:

Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda på 634 millionar liter, ein auke på 26 millionar liter frå desember 2016.

Det vart selt 87 millionar liter bilbensin, ein auka på 2 millionar liter frå desember 2016. Salet av autodiesel auka med 5 millionar liter og samla sal enda på 249 millionar liter, viser statistikken Sal av petroleumsprodukt.

Førebelse tal syner at det totale salet av petroleumsprodukt enda 8,3 milliardar liter for heile 2017.Dette er om lag 70 millionar liter mindre¹ enn i 2016.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med desember 2015, 2016 og 2017, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 86 243 70 113 76 9 29 3
2017 83 252 62 99 83 7 26 9
2018 83 260 72 92 111 8 17 16

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i desember måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2001 7 88 65 80 148 47 113 184
2002 3 157 70 81 137 50 122 185
2003 6 115 63 60 128 43 127 178
2004 8 85 60 63 129 50 145 183
2005 6 75 60 72 145 53 156 173
2006 10 58 66 62 131 51 160 157
2007 7 72 61 66 140 75 176 149
2008 13 61 53 65 143 66 190 149
2009 10 70 46 75 137 64 200 137
2010 1 102 44 85 134 83 223 130
2011 11 39 35 76 134 64 219 114
2012 1 50 34 58 125 78 228 103
2013 10 39 25 79 131 92 221 99
2014 12 33 20 102 115 76 243 96
2015 8 29 9 76 112 68 243 89
2016 14 21 7 77 86 74 244 85
2017 17 18 11 83 99 71 249 87

 

¹Rettet 31.01.2018

Kontakt