287585
287585
forskning
2016-12-09T08:00:00.000Z
en

Jobber man mindre etter å ha arvet penger?

Forskning viser at jo større arven er, jo større er nedgangen i arbeidsinntekten. Personer som arver mer enn en gjennomsnittlig årslønn, har ofte en nedgang i arbeidsinntekten på 7-10 prosent i årene etter mottatt arv.

I analysen « Heterogeneity of the Carnegie effect» undersøker forskerne Elin Halvorsen, Erlend E. Bø og Thor O. Thoresen arvemottakeres arbeidsinntekt flere år før og flere år etter de har mottatt arv.

Analysen viser at jo større arven er, jo større er nedgangen i arbeidsinntekten i årene etter. For de som arver beløp over en gjennomsnittlig årslønn er nedgangen på 7-10 prosent, og effekten er størst i to til tre år etter at man har arvet. Videre er responsen lav for personer som er midt i livet med små barn, mens unge arvinger og eldre arvinger, som arver på et tidspunkt som er nær pensjonering, er mer tilbøyelige til å jobbe mindre. Analysen finner også støtte for hypotesen om at hensynet til neste generasjon er viktig og legger en demper på viljen til å bruke arven på egen fritid.

 

Contact