Kost-nyttevurdering ved bruk av opplysningsplikt

For å kunne lage god og pålitelig offisiell statistikk kan Statistisk sentralbyrå (SSB) pålegge opplysningsplikt i henhold til Statistikkloven (se lenke nederst på siden). Før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt, skal det foreligge en vurdering av nytten ved å få inn opplysningene, veid opp mot omkostningene for den opplysningspliktige og hvor inngripende behandlingen anses å være for den opplysningene gjelder. I hvert slikt tilfelle skal det gjøres en kost-nyttevurdering. Her finner du alle kost-nyttevurderingene som SSB har gjennomført etter at bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021.

Statistikkloven § 10 (5) bestemmer at det skal foreligge kost-nyttevurderinger før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt og at vurderingene skal offentliggjøres.