Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Eiendom

Alt innhold for delområdet eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere hytter enn boliger i 45 kommuner

  I 2019 hadde 45 kommuner flere registrerte hytter enn boliger. Vinje i Telemark og Hol i Hallingdal var på toppen av denne lista med rundt 3 000 flere hytter enn boliger. I 26 kommuner er det flere hytter enn bosatte.

  Artikkel
 • Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

  I 2018 var det i alt 8 400 overdragelser av landbrukseiendommer. Av disse var 2 800 registrert som fritt salg. Andelen overdragelser i fritt salg har økt fra 29 prosent i 2009 til over 33 prosent i 2018.

  Artikkel
 • Boligsalget økte med 3 prosent

  I alt ble det omsatt 31 100 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2019, en økning på 3 prosent fra samme kvartal i 2018. Boliger i borettslag hadde en vekst på 4 prosent, mens selveierboliger økte med 2 prosent.

  Artikkel
 • 4 av 10 sjøhytter overtas av familie

  Langs den populære kyststripen fra Østfold til Rogaland ble 39 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien.

  Artikkel
 • Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet

  I perioden 2015–2018 lå gjennomsnittsprisen i de dyreste hyttekommunene ved sjøen 1,2 millioner over den i de dyreste fjellhyttekommunene. Sjekk prisnivået i din hyttekommune.

  Artikkel
 • Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Økt boligsalg

  I alt ble det omsatt 35 200 boliger i fritt salg i 4. kvartal 2018, en økning på 6 prosent fra samme kvartal i 2017. Boliger i borettslag utgjorde en fjerdedel av omsetningene.

  Artikkel
 • Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre boliger, mer næringsareal

  I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal.

  Artikkel
 • Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom

  Samlet verdi av tinglyste omsetninger økte med 7 prosent fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år og nådde rekordbeløpet 130 milliarder kroner. Antall omsetninger steg med 1 prosent.

  Artikkel
 • Hol og Øyer har landets dyreste fjellhytter

  Hol i Hallingdal og Øyer i Gudbrandsdalen har landets dyreste fjellhytter med gjennomsnittspriser på 3,0 og 2,8 millioner kroner i perioden 2014-2017. Disse kommunene er også blant dem med flest solgte hytter.

  Artikkel
 • Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

  Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var...

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 3,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  Omsetningen av fritidshus i fritt salg falt med 6 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i år. Nedgangen var sterkest i typiske sjøhyttefylker.

  Artikkel
 • Bærum har landets dyreste sjøhytter

  De høyeste hytteprisene finner man i Bærum kommune, der en hytte i 100-metersbeltet langs kysten kostet 9,2 millioner kroner i gjennomsnitt i perioden 2014–2017. Ser man på fylke, er derimot Telemark på pristoppen.

  Artikkel