Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Bolig og boforhold

Alt innhold for delområdet bolig og boforhold

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Boligprisene ned 0,3 prosent

  Prisene på brukte boliger sank med 0,3 prosent i 1. kvartal 2018. Nedgangen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene falt med 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Hjemme bra, men borte best?

  I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

  Artikkel
 • Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

  I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger stiger

  Prisene på nye boliger har økt med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2016 til det samme kvartalet i 2017.

  Artikkel
 • Boligprisene opp 0,9 prosent

  Prisene på brukte boliger økte med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Prisene på eneboliger og småhus steg, mens blokkleiligheter gikk ned i pris.

  Artikkel
 • Nedgang i nyboligpriser

  Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned.

  Artikkel
 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Relativt få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 1,0 prosent

  Prisene på brukte boliger gikk ned i alle storbyene og i Akershus, mens de andre regionene hadde prisøkning i 3. kvartal 2017. Nedgangen var størst i Oslo og Stavanger, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Hva vet vi om leiemarkedet i Norge?

  Hvor i Norge er det flest som leier? Hva koster det å leie bolig i Norge? Hvor er det dyrest å leie? SSB har samlet inn data om leiemarkedet siden 2006.

  Artikkel
 • 1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

  81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere – uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger flater ut

  Nye boliger økte i pris også i 2. kvartal 2017, men økningen er mindre enn foregående kvartaler.

  Artikkel
 • Stort flertall eier boligen

  Tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere. Eierandelene er særlig store blant par med barn og i husholdninger med høy inntekt.

  Artikkel
 • Én av ti bor trangt

  Én av ti personer og én av tjue husholdninger bor trangt. Dette er særlig vanlig blant barnefamilier, husholdninger med lav inntekt og innvandrere.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 0,4 prosent

  Prisene på brukte boliger har sunket i mange regioner i 2. kvartal 2017. Nedgangen har vært størst i Oslo-området og lengst sør i landet viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Avskrivninger på boliger

  Rapporter 2017/20

  Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har for boligprisene.

  Publikasjon