397873
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvartal
397873
statistikk
2020-10-28T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
eiendomsoms, Eiendomsomsetning, tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)Eiendom, Bygg, bolig og eiendom
true

Eiendomsomsetning

Statistikken som skulle publiseres 3. februar 2021 er utsatt på ubestemt tid.

Vi har oppdaget feil i statistikken for årene 2015-2020. Feilen gjelder antall boligeiendommer omsatt i fritt salg og arv eller gave. Feilen blir rettet og endringen dokumentert så fort som mulig.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5 520

fritidseiendommer ble omsatt i 3. kvartal 2020

Tinglyst omsetning av fast eiendom og boliger i borettslag. Foreløpige tall
3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 20203. kvartal 2015 - 3. kvartal 2020
 
Omsetninger i alt68 9408,7
Fast eiendom56 6879,812,0
Boretter12 2533,8
 
Boliger i fritt salg i alt38 1314,8
Boliger på eid tomt i fritt salg27 0396,112,2
Boliger på leid tomt i fritt salg990-4,9-14,4
Boliger i borettslag i fritt salg i alt10 1022,5
 
Fritidsboliger i fritt salg i alt5 52048,043,6
Fritidsboliger på eid tomt i fritt salg4 44748,946,7
Fritidsboliger på leid tomt i fritt salg1 07344,232,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall

Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
3. kvartal 2020
Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1 000 kr)Omsetninger, hjemmelsoverføringKjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr)Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1 000 kr)Omsetninger på festet grunnKjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr)
Hele landet28 029111 1663 96627 039108 1884 0019902 9783 008
 
Viken6 74931 4864 6656 53330 7114 7012167753 587
Oslo2 54418 7297 3622 49018 4477 409542815 211
Innlandet1 9115 0512 6431 8584 9352 656531172 201
Vestfold og Telemark2 3878 5883 5982 2428 1433 6321454453 072
Agder1 9255 5942 9061 8595 4272 919661672 536
Rogaland2 5398 7483 4452 5308 7273 4499212 364
Vestland3 31811 6873 5223 23211 3843 522863033 518
Møre og Romsdal1 3383 8612 8861 3293 8332 8849293 176
Trøndelag - Trööndelage2 8569 7913 4282 7399 4963 4671172952 519
Nordland1 2233 4632 8321 1413 2882 881821752 140
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 2394 1673 3631 0863 7973 4971533702 416

Tabell 2 
Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg. Antall, kjøpesum og fellesgjeld. Foreløpige tall

Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg. Antall, kjøpesum og fellesgjeld. Foreløpige tall
Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1 000 kr)Fellesgjeld i alt (mill. kr)1Fellesgjeld per omsetning (1 000 kr)Totalpris per omsetning inkludert fellesgjeld (1 000 kr)
1Fellesgjeld er basert på opplysninger om selgers fellesgjeld i borettslaget ved utgangen av året før overdrageslen. Dersom opplysninger om fellesgjeld mangler, er beløpet estimert.
3. kvartal 2020
Hele landet10 10227 8472 7573 5813553 112
Viken1 7294 3902 5395393122 851
Oslo3 35713 1903 9299332784 207
Innlandet4058402 0751323252 400
Vestfold og Telemark8331 3881 6663083692 035
Agder2474031 630973932 023
Rogaland4789481 9832314832 466
Vestland1 0282 5072 4393523432 782
Møre og Romsdal2273511 547783451 892
Trøndelag - Trööndelage1 0072 2732 2573993962 653
Nordland3646791 8672055632 430
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4278772 0553087212 776
Uoppgitt000000

Tabell 3 
Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall

Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg. Foreløpige tall
3. kvartal 2020
Omsetninger i altKjøpesum i alt (mill. kr)Kjøpesum per omsetning (1 000 kr)Omsetninger, hjemmelsoverføringKjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr)Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1 000 kr)Omsetninger på festet grunnKjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1 000 kr)
Hele landet5 52011 3462 0554 4479 4762 1311 0731 8701 743
 
Oslo og Viken1 1252 8912 5708942 4532 7442314381 896
Innlandet1 1012 2462 0408421 6671 9802595792 236
Vestfold og Telemark5591 6352 9254371 3883 1761222472 028
Agder5841 5022 5724751 2992 7341092031 864
Rogaland2615101 9551933851 993681261 849
Vestland5159091 7654848631 78431451 463
Møre og Romsdal2122731 2861982551 28614181 288
Trøndelag - Trööndelage5817791 3404746641 4021071141 068
Nordland3323471 0452692941 0926353846
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2502541 0181812081 1526946667

Tabell 4 
Tinglyst omsetning av fast eiendom

Tinglyst omsetning av fast eiendom
OmsetningerTinglyst beløp (mill. kr)
3. kvartal 202013. kvartal 20201
1Foreløpige tall.
Hele landet56 687151 586
Viken12 51341 594
Oslo4 83627 565
Innlandet5 4529 088
Vestfold og Telemark4 70411 925
Agder4 1408 304
Rogaland4 29510 753
Vestland6 33914 532
Møre og Romsdal2 8264 831
Trøndelag - Trööndelage5 48113 071
Nordland3 2214 644
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2 8805 278

Tabell 5 
Tinglyste omsetninger av fast eiendom fordelt på type eiendom

Tinglyste omsetninger av fast eiendom fordelt på type eiendom
3. kvartal 20173. kvartal 20183. kvartal 20193. kvartal 20201
1Foreløpige tall.
Alle eiendommer50 36451 06451 63056 687
Boligeiendom i alt36 72038 20038 89740 830
Boligeiendom med bygning35 10136 87237 64839 734
Boligeiendom uten bygning1 6191 3281 2491 096
Fritidseiendom i alt8 3597 9167 68210 366
Fritidseiendom med bygning6 9956 7876 5759 153
Fritidseiendom uten bygning1 3641 1291 1071 213
Landbrukseiendom i alt1 6221 4791 4281 453
Landbrukseiendom med bygning1 2971 2371 1681 222
Landbrukseiendom uten bygning325242260231
Forretnings-/kontoreiendom i alt776707816760
Forretnings-/kontoreiendom med bygning662629769705
Forretnings-/kontoreiendom uten bygning114784755
Industrieiendom i alt537524512544
Industrieiendom med bygning401415411443
Industrieiendom uten bygning136109101101
Kommunikasjon1109681108
Annen2 0891 9952 0512 294
Uoppgitt151147163332

Om statistikken

Statistikken omfatter tinglyst omsetning av alle typer fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Den gir tall fordelt på type eiendom og type omsetning. For boliger og fritidsboliger omsatt i fritt salg publiseres tall for kjøpesum i alt og gjennomsnittlig kjøpesum.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Tinglyst beløp

Tinglyst beløp omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning (gave) brukes avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift.

Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning

Det beregnes gjennomsnittlig kjøpesum for:

  • Boligeiendom omsatt i fritt salg med bygning og som omfatter hjemmelsoverføring av grunn. Kjøpesum skal være oppgitt.
  • Fritidseiendom omsatt i fritt salg med bygning og som omfatter hjemmelsoverføring av grunn. Kjøpesum skal være oppgitt.
  • Fritidsbolig på festet tomt omsatt i fritt salg
  • Bolig i borettslag omsatt i fritt salg

Fritt salg

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Omsetning

En omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet. En omsetning kan omfatte en eller flere grunneiendommer. For eiendommer med flere eiere, kan en omsetning også bestå av en del av en eiendom. En omsetning omfatter både fast eiendom og andel (borett) i borettslag.

Standard klassifikasjoner

Type omsetning

Type eiendom

Type bygning

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på fylkes- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken utkommer fire ganger i året med kvartalsvise resultater. Foreløpige tall publiseres vanligvis 6 uker etter siste aktuelle kvartal. Endelige tall kommer vanligvis etter 32 uker. Forskjellen mellom foreløpige og endelige tall er på under én prosent.

Det er ellers verdt å merke seg at statistikken tar ugangspunkt i tinglysingstidspunktet. Det kan gå både uker og måneder fra en eiendom blir solgt til omsetningen tinglyses. Fram til midten av 1990-årene ble det samlet inn opplysninger om dette etterslepet, og da ble ca. 65 prosent av omsetningene omsatt i det kvartalet de ble tinglyst. Sammelikning med data fra finn.no i 2016 viste at omsetningene i gjennomsnitt ble tinglyst ca 2-3. md etter at kjøpekontrakt ble underskrevet, men at det er store forskjeller.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en løpende oversikt over omsetningen av fast eiendom i Norge. Med dagens detaljeringsgrad går statistikken tilbake til 1991, og med mindre detaljeringsgrad helt tilbake til 1836. Statistikk mangler for årene 1981-1983.

Fra 1. kvartal 2017 omfatter statistikken også tinglyst omsetning av boliger borettslag.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av offentlige institusjoner, eiendomsmeglere, media og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Les mer om prinsipper for likebehandling på ssb.no. 

Sammenheng med annen statistikk

Statistisk sentralbyrå har siden 1991 utarbeidet en egen boligprisindeks med formål å gi en løpende prisstatistikk for boligmarkedet. Indeksen publiseres kvartalsvis for regionene (sonene) Oslo og Bærum, resten av Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim samt resten av landet. Boligene inndeles i enebolig, småhus og blokkleilighet, og det skilles mellom eierformene selveierbolig og borettslagsbolig.

Det utarbeides årlig en statistikk over tinglyst omsetning av landbrukseiendommer. Denne statistikken tar utgangspunkt i det som er definert som landbrukseiendommer i Landbruksregisteret, som blir driftet av Landbruksdirektoratet. Deretter blir opplysninger om tinglyst omsetning koblet til. I den ordinære eiendomsomsetningsstatistikken er det opplysninger gitt på skjøtet om hva som er formålet med eiendommen, som er utgangspunktet for at eiendommen blir karakterisert som landbrukseiendom. Det er noe avvik mellom disse to statistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle tinglyste omsetninger (overdragelser) av fast eiendom. Fra 2017 omfatter den også omsetning av boliger i borettslag. Med omsetning menes ikke bare et reelt salg av en eiendom. Foruten vanlig fritt salg og tvangsauksjon inngår i omsetning også gaveoverføring, ekspropriasjon, skifteoppgjør, uskiftebevilling og annen hjemmelsoverføring. Sistnevnte kan være en tinglyst overføring av hjemmel i forbindelse med endring av organisasjonsform.

Tre typer av fast eiendom inngår:

  • Grunneiendom er eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og som strekker seg så langt loddrett nedover i grunnen og oppover i lufta som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler.
  • Festegrunn er del av grunneiendom som noen har festerett til, dvs. har en langvarig bruksrett til gjennom leie.
  • Eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter på eiendommen.

Fast eiendom kan omsettes uten at det skjer tinglysing, men dette er uvanlig. Omsetning av aksjebolig inngår heller ikke i statistikken. For aksjeselskap vil en del eiendommer skifte eier som følge av aksjesalg. Disse eiendomsomsetningene blir ikke fanget opp i statistikken.

I enkelte tilfeller kan én omsetning omfatte flere boliger/fritidsboliger, f.eks. eiendom med utleieboliger.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på opplysninger fra Grunnboka og Matrikkelen som koples sammen. Fra og med 2004 startet Kartverket gradvis med å overføre ansvaret for tinglysingen fra de lokale tingrettene, det vil si oppdateringen av Grunnboka med hensyn til salg, heftelser og pantsettelse i fast eiendom. I oktober 2007 var hele ansvaret overført til Statens Kartverk.

Statistikken er en totaltelling av alle tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag (sistnevnte fra og med 2017)

Datainnsamling, editering og beregninger

Data fra grunnboka hentes via API til Statistisk sentralbyrå ved behov. SSB har en egen kopi av Matrikkelen, som oppdateres fortløpende.

Det blir utført maskinelle feilkontroller for å avdekke mangler, feil, ekstreme verdier og inkonsistens i dataene. Rettinger gjøres ved å hente inn tilleggsopplysninger fra Matrikkelen.

Det gjøres for det meste bare opptellinger av antall omsetninger med bestemte egenskaper, f.eks. etter type eiendom, omsetningsmåte, med/uten bygning, boligtype, samt oppsummering av tinglyst beløp.

For tinglyste omsetninger av eiendommer i fritt salg er det et krav at kjøpesummen tilsvarer markedsverdien.Tinglyst beløp for eiendommer som ikke omsettes i fritt salg, beregnes på følgende måte:

Dersom kjøpesummen er større enn 1 kr, benyttes kjøpesummen. Dersom kjøpesummen er 1 kr eller mindre, benyttes avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift.

For borettslagsleiligheter skjer det ingen korrigeringer av kjøpesum, men opplysninger om andel fellesgjeld hentes fra Skattestatistikk for personer og kobles til. Det er opplysninger om selgers fellesgjeld i borettslaget ved årsskiftet ett år før salget som benyttes. Dersom opplysninger om fellesgjeld mangler, blir det benyttet et gjennomsnittsbeløp for den aktuelle kommunen eller fylke. Det hefter derfor en viss usikkerhet til disse tallene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til enkeltperson, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom færre enn tre omsetninger ligger til grunn for et tall. Det er også en begrensning ved at tall ikke offentliggjøres hvis en omsetning alene står for over 90 prosent av verdien, eller hvis to omsetninger står for over 95 prosent av verdien.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det eksisterer en sammenhengende tidsserie over salg av fast eiendom fra 1836 til 1980. Statistikken viser antall solgte eiendommer i alt og tilhørende verdi, fordelt på eiendommer i byene og i bygdene. Fra 1852 til 1980 finnes det dessuten en sammenhengende tidsserie over pris per skyldmark for vanlige jordbrukseiendommer i fri omsetning.

Til og med 1980 ble statistikken utarbeidet på grunnlag av rapportering av data direkte fra tingrettene (sorenskriverne) til Statistisk sentralbyrå. GAB-registeret ble opprettet rundt 1980. Fra og med 1981 var det meningen at registeret skulle være datagrunnlag for statistikken. I starten omfattet imidlertid registeret ikke alle kommuner og datakvaliteten var dessuten dårlig. Det mangler derfor statistikk for årene 1981-1983. Fra og med 1984 er det igjen publisert statistikk, men de første årene var det fortsatt betydelige mangler i datagrunnlaget. Fra og med 1991 er det publisert statistikk med dagens detaljeringsnivå.

Fram til og med 2005 hadde statistikken resultater for henholdsvis 1. kvartal, 1. halvår, 1.-3. kvartal og hele året. Fra og med 2006 er statistikken bare publisert kvartalsvis.

For boligeiendommer med bygning og fritidseiendommer med bygning omsatt i fritt salg regner vi også ut gjennomsnittlig kjøpesum. Eiendommer uten kjøpesum inngår ikke i grunnlaget for gjennomsnittsberegninger. Boligeiendommer omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkludert leiegårder og lignende. Sammensetningen av boligmassen som blir omsatt, kan variere en del fra år til år. For fritidseiendommer vil også sammensetningen variere over tid, særlig vil omsetninger som omfatter flere fritidseiendommer påvirke gjennomsnittet. Det samme gjelder fritidseiendommer med spesielt høy kjøpesum. Utviklingen i gjennomsnittlig kjøpesum fra år til år behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen, og spesielt ikke om den bygger på et fåtall omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum blir ikke regnet ut for lavere nivå enn fylke.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken bygger hovedsakelig på data oppgitt i forbindelse med tinglysing av fast eiendom og boliger i borettslag (fra 2017), og en regner med at dataene har stor pålitelighet. Feilklassifisering av for eksempel type eiendom og type bolig kan imidlertid forekomme. I løpet av perioden 2004-2007 ble en økende andel omsetninger klassifisert i gruppen annet under type eiendom og type bolig. Det har også vært økning i antall tinglyste omsetninger med mangelfull klassifisering. En stor andel av disse eiendommene greier vi ved hjelp av Matrikkelen å plassere riktig under editeringen, mens andre er vanskeligere å plassere. Det vil derfor være en del omsetninger med type omsetning annet og uoppgitt som skulle vært i en annen gruppe. Fra 2007 har dette gradvis blitt bedre.

Det er strenge krav til registrering i forbindelse med tinglysing av fast eiendom, og frafall forekommer derfor i veldig liten grad. Enkelte omsetninger mangler i den foreløpige statistikken.

Når det gjelder tinglyst omsetning av boliger i borettslag, er manglende opplysninger om kommune, type eiendom og type bolig hentet fra Matrikkelen. Opplysninger om andelen fellesgjeld er hentet fra Skattestatistikk for personer, og viser andelen fellesgjeld ved årsskiftet ett år før salget fant sted. I de tilfellene en mangler fellesgjeld, er  det benyttet en gjennomsnittsverdi for gjeldende kommune eller fylke.

 

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Flere kjøpte hytte

Flere kjøpte hytte

Publisert 28. oktober 2020

I alt 5 520 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2020. Det er 48 prosent flere enn i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt ble en fritidsbolig omsatt for 2,1 millioner kroner, en økning på 11 prosent.

Les artikkelen
Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

Publisert 30. juni 2017

Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,1 millionar kroner.

Les artikkelen
Hyttegrend

Nesten alle hytter på norske hender

Publisert 11. april 2017

Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte i Norge. 97,5 prosent av hyttene er imidlertid eid av nordmenn.

Les artikkelen
Hytte i fjellheimen.

I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger

Publisert 10. april 2017

Hytter er et stort marked for mange kommuner. I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Hyttekonsentrasjonen er imidlertid høyest i Oslofjordkommunene.

Les artikkelen

Mange drøymer om hytte – kven gjer draum til røyndom?

Publisert 19. januar 2016

Par midt i livet gjer i størst grad alvor av hyttedraumen. Bortimot fire av fem av dei som kjøpte hytte i fritt sal i 2013, var over 40 år, og halvparten var par som kjøpte hytte i lag. Akershus var det fylket der flest hushald skaffa seg fritidsbustad.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB