263959
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
263959
Flere igangsettingstillatelser til boliger
statistikk
2016-12-22T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I november 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 3 800 boliger.

Byggearealnovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere igangsettingstillatelser til boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 16 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 9 prosent fra september til oktober.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
November 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger15,5-0,23 80635 62816,7
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger17,3-0,2462,64 466,711,6
Andre bygg-3,1-1,1521,75 759,213,9

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men det har vært en utflatning siste måned.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 3 prosent fra oktober til november 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg fra april 2015 til juli 2016. Deretter har det vært nedgang de siste fire månedene. 

Tillatelse til 17 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet desember 2015-november 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 35 600 nye boliger. Det er en økning på 17 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 14 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB