Nedgang i hyttesalget

Publisert:

I alt 2 300 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg 1. kvartal 2018. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. For boligeiendommer i fritt salg var det liten endring.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I alt ble det tinglyst 38 300 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Det er 3 700 færre enn 1. kvartal 2017.

Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 89 milliarder kroner, en nedgang på 1 prosent fra samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 8 100 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 16 milliarder kroner. Av dette var 2,8 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 1. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 40043 49149
2007 41105 55464
2008 39406 61140
2009 34211 43812
2010 37384 52811
2011 38036 58128
2012 40468 69982
2013 40435 75367
2014 40339 71771
2015 43011 85471
2016 39324 78622
2017 41963 89908
2018* 38281 89254

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3272 1499
1. kv. 2016 3346 1634
2. kv. 2016 3391 1701
3. kv. 2016 3380 1437
4. kv. 2016 3573 1681
1. kv. 2017 3705 1664
2. kv. 2017 3734 1893
3. kv. 2017 3685 1765
4. kv. 2017 3730 1788
1. kv. 2018* 3768 1936

Nedgang i salg av fritidseiendommer

I 1. kvartal 2018 ble det totalt omsatt 2 300 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 13 prosent fra 1. kvartal 2017. Det ble omsatt 1 800 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 500 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,9 millioner, mens gjennomsnittet for en fritidsbolig på festet tomt var 1,6 millioner kroner.

Figur 3. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 1. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 337 437 420 636 193
2009 238 318 320 567 172
2010 142 304 332 609 150
2011 214 318 369 609 166
2012 168 340 372 589 182
2013 152 317 360 706 211
2014 140 262 338 605 200
2015 135 266 378 778 253
2016 209 339 396 737 326
2017 181 342 403 738 351
2018* 128 259 274 708 389

Figur 4. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 1. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 40 88 134 227 44
2009 43 80 143 165 37
2010 43 87 146 212 43
2011 29 78 130 188 33
2012 17 79 145 242 31
2013 25 70 149 245 41
2014 29 84 119 188 30
2015 29 82 186 263 52
2016 22 78 123 262 78
2017 23 107 122 258 88
2018* 23 60 110 247 69

Litt lavere salg av selveierboliger

Det ble tinglyst i alt 16 600 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2018. Det er en nedgang på 2 prosent fra samme kvartal året før. Av de omsatte boligeiendommene, var det 600 boliger på festet tomt. Nedgangen var størst i Vest-Agder og Oslo med henholdsvis 26 og 12 prosent.

Figur 5. Boligeiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på boligtype. Foreløpige tall

Eneboliger Tomannsboliger Rekke-/kjedehus Blokkleiligheter Annen bygning Uoppgitt
2008 6640 1417 1569 5152 1129 213
2009 5248 1035 1112 4161 871 206
2010 6232 1194 1174 4927 900 264
2011 6378 1203 1221 5181 984 247
2012 7126 1392 1537 5884 1002 253
2013 6571 1342 1433 6863 980 223
2014 6448 1419 1367 5937 999 208
2015 7254 1563 1514 7260 1069 237
2016 6620 1471 1306 5301 1000 201
2017 6586 1384 1295 5838 905 173
2018* 6696 1527 1505 5788 880 152

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 61,6 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 6,7 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner kroner.

Økt salg av boliger i borettslag

I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det omsatt 6 200 boliger i borettslag i fritt salg i 1. kvartal 2018, en økning på 5 prosent fra 1 kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 15,4 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 2,1 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 339 000 kroner per omsetning. Det var dyrest å kjøpe bolig i borettslag i Oslo. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,7 millioner kroner i hovedstadsfylket.

 

Kontakt