Liten oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten

Publisert:

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en liten oppgang på 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Den samlede aktiviteten i produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet steg igjen noe i 2. kvartal etter en relativt flat utvikling i 1. kvartal. Det var anleggsaktiviteten som bidro til den samlede veksten, med en oppgang på 2,6 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Aktiviteten i byggevirksomhet var på sin side uendret.

Samlet produksjon i bygge- og anleggsvirksomheten var 2 prosent høyere i 2. kvartal 2018 enn i samme kvartal i fjor, ifølge virkedagskorrigerte tall. Anleggsvirksomheten hadde en oppgang på 3,1 prosent, og byggevirksomheten gikk opp 1,9 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2017.

1 Brudd i anleggsindeksen i 1. kvartal 2003. Dette skyldes at Mesta AS, som er skilt ut som privat selskap fra Statens vegvesen, er tatt med i beregningsgrunnlaget.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 1. kvartal 2003-2.kvartal 2018¹

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2003 65.7 69.8 55.1
2. kv. 2003 65.6 70.1 52.5
3. kv. 2003 66 70.9 52.8
4. kv. 2003 66.8 71.6 54.6
1. kv. 2004 67 71 56.7
2. kv. 2004 71 74.6 60.5
3. kv. 2004 72 76.8 58.3
4. kv. 2004 73.6 78.3 61.2
1. kv. 2005 74.6 80.3 58.9
2. kv. 2005 76.2 81.9 60.1
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85 61.3
1. kv. 2006 80.2 87.3 61.9
2. kv. 2006 81.1 87.5 62.8
3. kv. 2006 81.5 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.5 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.7 71.1
2. kv. 2008 88.2 94.2 71.1
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 85 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.4 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.4 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.6
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 89 90.9 83.2
1. kv. 2013 91.6 93 86
2. kv. 2013 93.2 94.4 88.2
3. kv.2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.4 97.5 91.1
2. kv. 2014 99 100.1 94.5
3. kv. 2014 100.1 100.1 101
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.3
1. kv. 2015 98.3 98.5 96
2. kv. 2015 99.8 99.4 101
3. kv. 2015 101.1 101.2 102.1
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.5
1. kv. 2016 103.7 103 104
2. kv. 2016 102.2 103.8 97.4
3. kv. 2016 103.2 105.4 97
4. kv. 2016 105.3 107.1 100.8
1. kv. 2017 106.7 108.4 100.4
2. kv. 2017 107.7 109.3 101.6
3. kv. 2017 108.5 110.3 102
4.kv. 2017 109.8 111.6 106.3
1.kv. 2018 109.6 111.5 102.2
2.kv. 2018 110.1 111.5 104.9

Nytt referanseår

Fra og med 1. kvartal 2018 er referanseåret for produksjonsindeks for bygg og anlegg endret fra 2010 til 2015 (2015= 100).