Bygg og anlegg øker fortsatt

Publisert:

Omsetningen for virksomhetene i bygg og anlegg var på 71,9 milliarder kroner i månedene mars-april i år. Det tilsvarer en vekst på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Hittil i år har virksomhetene i bygge- og anleggsnæringen omsatt for i underkant av 134 milliarder kroner, viser statistikken Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet. Det er 9,0 prosent mer enn i de fire første månedene i 2016. Denne veksten er sterkere enn den vi så på samme tid i fjor. Veksten var da på 3,2 prosent.

Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 54.1 64.8 72.7 59.6 78.9 83.6
2016 56.1 66.6 77.9 64.2 83.5 90.8
2017 61.9 71.9

For virksomhetene som tilhører næringen oppføring av bygninger, har omsetningen steget med 7,7 prosent i 2. termin 2017 sammenlignet med i fjor. Virksomhetene som i hovedsak har aktivitet innen anleggsvirksomhet og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, har i samme periode hatt en omsetningsvekst på henholdsvis 8,6 og 7,9 prosent.

Stor regionale variasjoner

Det var bygge- og anleggsvirksomhetene i Buskerud som hadde den største omsetningsveksten i 2. termin. De økte omsetningen med hele 14,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Virksomhetene i Finnmark viste den svakeste økningen med 0,2 prosent endring.

Endret datagrunnlag

Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.