Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Uvanlige navn – før og nå

  Jensenette, Bønne, Nub og Fordel. Her finner du inspirasjonen du trenger om du er ute etter unike navn til barna.

  Artikkel
 • Dette er Norge

  Dette er Norge presenterer tall fra en rekke områder og gir et overblikk over ulike deler av det norske samfunnet og utviklingen de siste årene. 

  Artikkel
 • Norges 100 mest folkerike kommuner

  Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde.

  Artikkel
 • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

  Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

  Artikkel
 • Framleis svak folkevekst

  Folketalet voks med 11 600 i 3. kvartal, som er den svakaste veksten sidan 3. kvartal i 2006.

  Artikkel
 • Halvparten i arbeid etter sju år

  Nær 8 000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria. Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid.

  Artikkel
 • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Rapporter 2018/37

  Tema for denne rapporten er innvandrerhusholdninger sin sammensetning og boforhold.

  Publikasjon
 • Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile

  I Norge er det vanligst å være samboer første gang man bor med en partner. Gjelder det også innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre? Og hvordan går det med de ulike typene par? Ny studie undersøker i hvor stor grad personer med innvandrer...

  Artikkel
 • Flere flyktninger blir gjenforent med familie

  Antall flyktninger til Norge i 2017 ble halvert fra året før, men det var 15 prosent flere familiegjenforeninger med flyktninger.

  Artikkel
 • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

  Nå kan du finne ut hvor mange kvinner over 80 det bor på Singsaker i Trondheim og gutter mellom 0 og 5 år i Paradis i Bergen.

  Artikkel
 • Flere utlendinger gir befolkningsrekord

  Longyearbyen og Ny-Ålesund hadde til sammen 2310 innbyggere 1. juli 2018. Aldri før har folketallet vært høyere i de to bosettingene. Utlendinger står for det meste av veksten, og i enkelte aldersgrupper er det flere utlendinger enn norske.

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  Rapporter 2018/31

  Hovedformålet med denne analysen er å studere variasjoner i subjektiv livskvalitet blant innvandrere til Norge fra i alt 12 land, basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

  Rapporter 2018/29

  I denne rapporten ser vi på voksne innvandrere med flukt som innvandringsgrunn, og som har lav utdanning (barneskole eller grunnskole), ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger når de kom til Norge.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2018

  Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Liten folkevekst i 2. kvartal

  Færre innvandringar og færre fødslar gav ein nedgang i folkeveksten i 2. kvartal. Vi må tilbake til 2005 for å finne ein svakare folkevekst i 2. kvartal.

  Artikkel