Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Å forstå statistikk i krisetider

  Koronakrisen har medført et stort behov for hyppig oppdatert statistikk. Tall er harde fakta og gir oss presis informasjon. Likevel kan tolkninger av tall noen ganger misforstås og bli feil.

  Artikkel
 • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

  Ved inngangen til 2020 var det bosatt 238 300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er 4 500 flere sammenlignet med året før. Den svake veksten fra i fjor fortsetter, som skyldes få nye asyltilfeller de to siste årene.

  Artikkel
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Notater 2020/23

  Publikasjon
 • Økt arbeidsinnvandring i fjor

  Nesten 37 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på grunn av flukt eller familiære årsaker, men arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.

  Artikkel
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Notater 2020/21

  Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med modernisering av statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Oppgang i nettoinnvandringen

  Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300.

  Artikkel
 • Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Spredningen av koronaviruset har økt etterspørselen etter hyppigere publiseringer av tall på dødsfall i Norge. Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Det understrekes at tallene er foreløpige.

  Artikkel
 • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

  Det er ikke så mange flere menn enn kvinner som tjener penger på kapital, men det er forskjeller i hvordan og hvor mye de investerer.

  Artikkel
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Italia og Spania har blitt skrekkeksempler på konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen.

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Færre vigslar enn på 25 år

  Det var under 20 000 vigslar i 2019. Dette er ein nedgang på drygt 1 000 samanlikna med 2018 og det lågaste som er registrert dei siste 25 åra.

  Artikkel
 • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

  13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Rapporter 2020/13

  Fra 1996 til og med 2018 har 9 943 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9 344 fortsatt bosatt ved inngangen til 2019.

  Publikasjon
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

  Artikkel
 • Vi blir stadig eldre

  Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før. Med stadig mindre påfyll av nyfødte og redusert dødsrisiko blant de godt voksne, får vi en stadig mer eldredominert befolkning.

  Artikkel