Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

  Ved inngangen til 2020 var det bosatt 238 300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er 4 500 flere sammenlignet med året før. Den svake veksten fra i fjor fortsetter, som skyldes få nye asyltilfeller de to siste årene.

  Artikkel
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Notater 2020/23

  Publikasjon
 • Økt arbeidsinnvandring i fjor

  Nesten 37 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på grunn av flukt eller familiære årsaker, men arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.

  Artikkel
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Notater 2020/21

  Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med modernisering av statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Oppgang i nettoinnvandringen

  Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300.

  Artikkel
 • Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Spredningen av koronaviruset har økt etterspørselen etter hyppigere publiseringer av tall på dødsfall i Norge. Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Det understrekes at tallene er foreløpige.

  Artikkel
 • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

  Det er ikke så mange flere menn enn kvinner som tjener penger på kapital, men det er forskjeller i hvordan og hvor mye de investerer.

  Artikkel
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Italia og Spania har blitt skrekkeksempler på konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen.

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Færre vigslar enn på 25 år

  Det var under 20 000 vigslar i 2019. Dette er ein nedgang på drygt 1 000 samanlikna med 2018 og det lågaste som er registrert dei siste 25 åra.

  Artikkel
 • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

  13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Rapporter 2020/13

  Fra 1996 til og med 2018 har 9 943 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9 344 fortsatt bosatt ved inngangen til 2019.

  Publikasjon
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

  Artikkel
 • Vi blir stadig eldre

  Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før. Med stadig mindre påfyll av nyfødte og redusert dødsrisiko blant de godt voksne, får vi en stadig mer eldredominert befolkning.

  Artikkel
 • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

  I 2019 ble det født 54 500 barn i Norge, som er 600 færre enn i 2018. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,53 barn per kvinne. Dette innebærer at vi for tredje året på rad registrerer rekordlav fruktbarhet i Norge.

  Artikkel