Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Si meg hva du heter, så skal jeg fortelle deg hvilket år du er født

  Søk på fornavnet ditt og finn ut når du mest sannsynlig er født.

  Artikkel
 • Empirical Bayes estimation of local demographic rates

  Notater 2020/03

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Rapporter 2020/05

  Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden.

  Publikasjon
 • Dette var de mest populære navnene i 2019

  Populære navn fra 2000-tallet toppet navnestatistikken i fjor. På årets ti på topp-liste finner vi nå flere kjente idrettsnavn.

  Artikkel
 • Overføringsflyktninger 2019

  Rapporter 2020/02

  Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land. Ved inngangen til 2019 bor det 38 000 overføringsflyktninger i Norge. I denne rapporten gir vi en beskrivelse av denne gruppen flykt...

  Publikasjon
 • Regionale endringer 2020

  Kommune- og regionreformen fører til mange endringer i regionale inndelinger. Endringene omfatter både norske inndelinger og Eurostat sine regionale inndelinger for Norge. Her får du oversikt og status.

  Artikkel
 • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

  Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere blitt betydelig mindre.

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Rapporter 2019/40

  Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

  Publikasjon
 • Fedrekvoten forsetter å fenge

  I løpet av de siste ti årene har andelen som tar ut fedrekvote, gått fra 60 til 71 prosent, og det har vært en økning i alle fylker. Uttak av fedrekvote er 1 av SSBs 12 likestillingsindikatorer.

  Artikkel
 • Heter du Hege?

  Og er lærer? På bakgrunn av statistikk om læreres alder og navnestatistikken, er det sannsynlig at mange lærere heter Hege, Anne, Elin, Lars, Trond eller Geir. Navnestatistikken kan brukes på mange gøyale måter i undervisningen.

  Artikkel
 • Generic Statistical Business Process Model GSBPM

  Notater 2019/43

  Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver og definerer forretningsprosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk. Den beskriver faser, delprosesser og overordnede prosesser i statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Stadig mindre folkeauke

  Folketalet vaks med 11 200 personar i tredje kvartal. Dermed budde det 5 356 800 personar i Noreg då kvartalet var over.

  Artikkel
 • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

  En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder.

  Artikkel
 • Den norske statistikkfamilien – statistikk fra flere enn SSB

  SSB er den desidert største, men vi er ikke den eneste produsenten av statistikk i Norge. En rekke andre statlige institusjoner publiserer også statistikk og styringsinformasjon om det norske samfunn. I dette blogginnlegget får du vite hvor du fin...

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009.

  Artikkel