Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Færre vigslar enn på 25 år

  Det var under 20 000 vigslar i 2019. Dette er ein nedgang på drygt 1 000 samanlikna med 2018 og det lågaste som er registrert dei siste 25 åra.

  Artikkel
 • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

  13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Rapporter 2020/13

  Fra 1996 til og med 2018 har 9 943 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9 344 fortsatt bosatt ved inngangen til 2019.

  Publikasjon
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

  Artikkel
 • Vi blir stadig eldre

  Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før. Med stadig mindre påfyll av nyfødte og redusert dødsrisiko blant de godt voksne, får vi en stadig mer eldredominert befolkning.

  Artikkel
 • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

  I 2019 ble det født 54 500 barn i Norge, som er 600 færre enn i 2018. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,53 barn per kvinne. Dette innebærer at vi for tredje året på rad registrerer rekordlav fruktbarhet i Norge.

  Artikkel
 • Nesten 15 prosent er innvandrere

  Ved inngangen til 2020 var det registrert 25 400 flere innvandrere enn året før. Det bor nå nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen.

  Artikkel
 • Data om asylsøkere

  Notater 2020/6

  Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesielt datasett til dette formålet kalt asylsøkerfilen.

  Publikasjon
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

  Artikkel
 • Me vart 39 400 fleire i 2019

  Ved inngangen til 2020 budde det 5 367 580 personar i Noreg. Dermed auka folketalet med 39 400 i  2019, sjølv om det gjekk ned i 235 av 422 kommunar.

  Artikkel
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Ved publisering av befolkningstall i kommunene per 1.1.2020 er kommunene slått sammen bakover i tid i en egen inndeling i statistikkbanken. Dette betyr at du enkelt kan finne beregnet befolkning i nye kommuner for årene før sammenslåingene. Det er...

  Artikkel
 • Sentralitetsindeksen

  Notater 2020/04

  Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene.

  Publikasjon
 • Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten

  Ny forskning viser at dårlig eller god helse har lite å si for at det fødes færre barn.

  Artikkel
 • Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler

  Flere og rimeligere barnehageplasser og skattelettelser til barnefamilier fører til at flere velger å få barn, viser en ny studie av politiske virkemidler.

  Artikkel