Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utdanningsgapet bare øker

  Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

  Artikkel
 • Folketalet veks med 36 000 i år

  Berekningar viser at folketalet i Noreg vil vere 5 332 000 per 31. desember i år. Det svarar til ein vekst i folketalet på 36 000, eller 0,7 prosent, og det er ein litt svakare vekst enn førre året.

  Artikkel
 • Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet

  Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Samtidig er det stadig flere som har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

  Artikkel
 • Hvilke land har hatt størst befolkningsvekst siste 10 år?

  Norge er blant landene i Europa som har hatt størst vekst i folketallet de siste 10 årene. Hvilke andre land har hatt vekst?

  Artikkel
 • Uvanlige navn – før og nå

  Jensenette, Bønne, Nub og Fordel. Her finner du inspirasjonen du trenger om du er ute etter unike navn til barna.

  Artikkel
 • Norges 100 mest folkerike kommuner

  Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde.

  Artikkel
 • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

  Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

  Artikkel
 • Framleis svak folkevekst

  Folketalet voks med 11 600 i 3. kvartal, som er den svakaste veksten sidan 3. kvartal i 2006.

  Artikkel
 • Halvparten i arbeid etter sju år

  Nær 8 000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria. Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid.

  Artikkel
 • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Rapporter 2018/37

  Tema for denne rapporten er innvandrerhusholdninger sin sammensetning og boforhold.

  Publikasjon
 • Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile

  I Norge er det vanligst å være samboer første gang man bor med en partner. Gjelder det også innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre? Og hvordan går det med de ulike typene par? Ny studie undersøker i hvor stor grad personer med innvandrer...

  Artikkel
 • Flere flyktninger blir gjenforent med familie

  Antall flyktninger til Norge i 2017 ble halvert fra året før, men det var 15 prosent flere familiegjenforeninger med flyktninger.

  Artikkel
 • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

  Nå kan du finne ut hvor mange kvinner over 80 det bor på Singsaker i Trondheim og gutter mellom 0 og 5 år i Paradis i Bergen.

  Artikkel
 • Flere utlendinger gir befolkningsrekord

  Longyearbyen og Ny-Ålesund hadde til sammen 2310 innbyggere 1. juli 2018. Aldri før har folketallet vært høyere i de to bosettingene. Utlendinger står for det meste av veksten, og i enkelte aldersgrupper er det flere utlendinger enn norske.

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  Rapporter 2018/31

  Hovedformålet med denne analysen er å studere variasjoner i subjektiv livskvalitet blant innvandrere til Norge fra i alt 12 land, basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon