92344_tabell_99253_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar
92344_tabell_99253
statistikk
2013-02-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Bygg, bolig og eiendom
no
true

Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)19. november 2011

Innhold

Bebodde boliger og bosatte i boligene, etter bygningstype. 20111
 Bebodde boligerBosatteBosatte per bolig
 AntallProsentAntallProsent
181 418 personer bosatt i institusjon eller med uoppgitt boform ikke medregnet.
I alt2 205 191100,04 898 537100,02,2
      
Enebolig1 166 72152,92 948 58360,22,5
Tomannsbolig201 8659,2471 6169,62,3
Rekkehus, kjedehus og andre småhus260 86011,8554 29311,32,1
Boligblokk500 93822,7818 82316,71,6
Bygning for bofellesskap og annen bygningstype74 8073,4105 2222,11,4