Likestilling

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
Likestillingsutfordringer i deltidsarbeid og utdanningsnivå

I Norge er noen av de største likestillingsutfordringene stabilt store kjønnsforskjeller i deltidsarbeid og økte kjønnsforskjeller i høyere utdanning.

Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere. Det er små forskjeller mellom foreldre i ulike yrkesgrupper, men fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet likestilling.

faktasider