Banner med bilde og tittel

Likestilling

Fakta om likestilling

Ingress

Er menn og kvinner likestilt i Norge? Her ser du hvilket av kjønnene som tjener mest penger, oftest jobber deltid, har høyest utdanning, og mye mer.

Lønn

Menn,Kvinner

Gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte

Menn
2021
55 210
kroner i måneden
4,3 % fra året før
Kvinner
2021
49 490
kroner i måneden
4,7 % fra året før
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte

¹Inkluderer offentlig eide foretak

Arbeidslivet

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene

Andel menn i offentlig sektor,Andel kvinner i offentlig sektor,Andel menn i privat sektor,Andel kvinner i privat sektor

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor
2020
29,9
%
0,5 prosentpoeng fra ti år før
Andel kvinner i offentlig sektor
2020
70,1
%
-0,5 prosentpoeng fra ti år før
Andel menn i privat sektor
2020
63,8
%
0,6 prosentpoeng fra ti år før
Andel kvinner i privat sektor
2020
36,2
%
-0,6 prosentpoeng fra ti år før
Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken¹

¹ Arbeidsstyrken består av alle som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Den beregnes som summen av de sysselsatte og de arbeidsledige i aldersgruppen 15-74 år.
Styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS),Daglige ledere i aksjeselskaper (AS),Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskaper (ASA),Daglige ledere i allmenne aksjeselskaper (ASA)

Andel som er kvinner av...

Styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS)
2022
19,6
%
2,2 prosentpoeng fra ti år før
Daglige ledere i aksjeselskaper (AS)
2022
17,0
%
2,4 prosentpoeng fra ti år før
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskaper (ASA)
2022
42,6
%
1,7 prosentpoeng fra ti år før
Daglige ledere i allmenne aksjeselskaper (ASA)
2022
9,3
%
1,5 prosentpoeng fra ti år før

Allmenne aksjeselskaper (ASA) er børsnoterte selskaper og har høy markedsverdi. Aksejeselskaper (AS) er normalt mindre selskaper med lavere krav til egenkapital. For ASA er det lovpålagt krav om minst 40 % av hvert kjønn i styret.

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Lavere nivå¹,Høyere nivå,Doktorgrad,Alle utdanninger

Kvinners andel av fullførte utdanninger fra universiteter og høyskoler

Lavere nivå¹
2020-2021
59,8
%
-4,5 prosentpoeng fra ti år før
Høyere nivå
2020-2021
57,8
%
2,8 prosentpoeng fra ti år før
Doktorgrad
2020-2021
51,0
%
5,0 prosentpoeng fra ti år før
Alle utdanninger
2020-2021
58,9
%
-2,1 prosentpoeng fra ti år før

¹Fire år eller kortere

Fullføring¹ i videregående utdanning

¹I løpet av fem år for studieforberedende utdanning, i løpet av seks år for yrkesfaglig utdanning
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng¹ ²

¹Grunnskolepoeng er en elevs gjennomsnittskarakter etter tiende klasse ganget med 10 ²Høyere poengsnitt fra 2020 skyldes at eksamen er blitt avlyst på grunn av pandemi

Valg

Kvinnelige ordførere
Ikon av dame
Kvinnelige ordførere
2019
35,4
%
7,0 prosentpoeng fra åtte år før
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Kvinner,Menn

Valgdeltakelse ved kommunevalget

Kvinner
2019
67,2
%
Menn
2019
62,3
%

Relaterte faktasider