378704
378704
friartikkel
2019-02-22T08:00:00.000Z
no

Dynamisk befolkningspyramide 1846-2040

Publisert:

Folkemengden i Norge etter alder og kjønn, vist i grupper på 5 år.

Befolkningspyramide 1846 - 2040

Kontakt