Befolkningspyramide 1846 - 2040

Folkemengden i Norge etter alder og kjønn, vist i grupper på 5 år.

Visualisering

En animasjon som viser befolkningens alderssammensetning 1846-2040.

Hopp over visualiseringen og til brødteksten

Flytt markøren på tidslinjen for å se et bestemt år, eller velg "start animasjon" for å spille av hele tidsperioden.

Mer informasjon om befolkningsendringer finnes i statistikkene

 

Se også nøkkeltallside for befolkning

 Pyramiden er basert på to API-datsett for folkemengde og befolkningsframskrivninger