Hvor asylsøkerne fra 2015 oppholder seg per 31. januar 2017

Tilbake til artikkelen

Hvor asylsøkerne fra 2015 oppholder seg per 31. januar 2017
I mottak 8447
Bosatt 11 189
Privat adresse eller ukjent oppholdssted i Norge eller utlandet 6 672
Reist assistert 1 576
Uttransportert av PU 3 266
Totalsum 31 150

Kontakt