Asylsøknader fra 2015 som ikke er realitetsbehandlet i Norge per 31. januar 2017, etter grunn

Tilbake til artikkelen

Asylsøknader fra 2015 som ikke er realitetsbehandlet i Norge per 31. januar 2017, etter grunn
Statsborgerskap1 Ikke realitetsbehandlet i alt Dublin II-forordningen Trukket Henlagt Trygt tredjeland
1Statsborgerskap ved søknad.
Syria 1 325 403 208 349 365
Afghanistan 1 005 340 107 378 180
Irak 1 102 266 644 179 13
Eritrea 253 122 2 13 116
Iran 236 93 75 61 7
Statsløs 210 61 43 80 26
Etiopia 57 39 6 8 4
Somalia 121 47 4 15 55
Pakistan 281 34 17 131 99
Albania 112   111 1  
Andre land 1 153 508 211 282 152
Sum 5 855 1 913 1 428 1 497 1 017

Kontakt