Asylsøknadene fra 2015, og deres behandling fram til 31. januar 2017

Tilbake til artikkelen

Asylsøknadene fra 2015, og deres behandling fram til 31. januar 2017
Statsborgerskap1 Asylsøknader i alt Innvilgelse Avslag Ikke realitetsbehandlet Ikke vedtak
1Statsborgerskap ved søknad.
Syria 10 448 8 383 17 1 325 723
Afghanistan 7 000 1 710 3 486 1 005 799
Irak 3 001 297 1 158 1 102 444
Eritrea 2 942 2 629 47 253 13
Iran 1 346 538 302 236 270
Statsløs 1 204 701 183 210 110
Etiopia 686 305 298 57 26
Somalia 563 139 255 121 48
Pakistan 442 7 143 281 11
Albania 431 2 317 112  
Andre land 3 087 523 1 317 1 153 94
Sum vedtak 31 150 15 234 7 523 5 855 2 538

Kontakt