Beboere i mottak fordelt på status i søknad

Tilbake til artikkelen

Beboere i mottak fordelt på status i søknad
  30.06.2015 31.12.2015 31.10.2016 31.12.2016
Med sak til behandling i UDI eller UNE 4 636 22 837 8 864 6 324
Med tillatelse, skal bosettes 5 167 3 320 5 123 4 057
Med utreiseplikt 2 832 3 013 2 171 1 954
Annet 783 1 029 1 011 1 116
I alt 13 418 30 199 17 169 13 451

Kontakt