Enslige mindreårige asylsøkere 1.1-31.12.2016, etter statsborgerskap

Tilbake til artikkelen

Enslige mindreårige asylsøkere 1.1-31.12.2016, etter statsborgerskap
Afghanistan 128
Eritrea 47
Etiopia 21
Marokko 22
Syria 25
Andre 77
I alt 320

Kontakt