Enslige mindreårige asylsøkere 2015, etter statsborgerskap

Tilbake til artikkelen

Enslige mindreårige asylsøkere 2015, etter statsborgerskap
Afghanistan 3537
Eritrea 735
Etiopia 145
Irak 80
Iran 40
Marokko 22
Pakistan 29
Somalia 144
Statsløs 59
Sudan 26
Syria 574
Andre 89
I alt 5 480

Kontakt