Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile

Publisert:

I Norge er det vanligst å være samboer første gang man bor med en partner. Gjelder det også innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre? Og hvordan går det med de ulike typene par? Ny studie undersøker i hvor stor grad personer med innvandrerbakgrunn følger det rådende familieetableringsmønsteret i Norge.

Disse spørsmålene har forskerne Kenneth Aarskaug Wiik og Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå og Jennifer A. Holland ved Erasmus Universitet Rotterdam undersøkt i studien Transitions from first unions among immigrants and their descendants: The role of partner choice.

Få studier har undersøkt samlivsmønsteret til denne gruppen tidligere, fordi norskfødte barn av innvandrere er en befolkningsgruppe som inntil nylig har vært for ung til at denne typen analyser har vært mulig. Også internasjonalt er det få studier som har inkludert samboerskap.

Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasjon, står nå et betydelig antall unge med innvandrerbakgrunn på terskelen til voksenlivet. I Norge utgjør innvandrere og deres norskfødte barn 17,3% av landets totale befolkning. Som andre steder i Europa er andregenerasjonen en voksende befolkningsundergruppe, som per januar 2018 består av rundt 170 000 personer, eller 3,2 % av den samlede norske befolkningen.

«Blandingspar» velger oftere samboerskap

Resultatene i studien viser at 92 % av majoritetsbefolkningen har samboerskap som første samlivsform, mens 8 % gifter seg direkte uten å være samboere først. Blant par hvor én er norskfødt med innvandrerforeldre og den andre er uten innvandrerbakgrunn, finner forskerne det samme mønsteret: 91 % har samboerskap som første samlivsform. Også blant par bestående av en innvandrer og en uten innvandrerbakgrunn, eller to innvandrere fra forskjellige land, er det vanligst å starte samlivskarrieren med samboerskap.

Par med innvandrerbakgrunn fra samme land oftest gift

Blant endogame innvandrerpar, altså par der begge innvandret fra samme land, var det 59% som giftet seg direkte. Gruppa som skiller seg mest ut, er par der begge enten var norskfødte med innvandrerforeldre fra samme land, eller en var innvandrer fra samme opprinnelsesland. Her velger 15 % av parene å være samboere først, mens 85 % gifter seg først.

Færrest brudd og flest ekteskap blant samboere fra samme land

Forskerne finner at endogame samboerpar, altså par der begge samboerne hadde innvandrerbakgrunn fra samme land, sjeldnere flyttet fra hverandre og oftere valgte å gifte seg med hverandre enn eksogame samboerpar, det vil si par der partnerne har ulik landbakgrunn eller en av partnerne er uten innvandrerbakgrunn.

Blant parene som giftet seg uten å gå veien om samboerskap først, hadde norskfødte med innvandrerforeldre fra samme land lavere skilsmisserisiko enn ektepar der begge var innvandrere fra samme land.

Kontakt