Flere flytter til Svalbard

Publisert:

Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

Folkemengden på Svalbard økte med åtte prosent i 2019. Dette er den største folkeveksten de siste ti årene, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard

Økningen skyldes i hovedsak økt netto tilflytting. Sammenlignet med året før var det 62 flere som flyttet til Svalbard, og samtidig 58 færre som flyttet fra Svalbard.

De som har flyttet til Svalbard har i stor grad vært fra utlandet, men i 2019 kom mesteparten fra Sør-Norge. 97 personer kom fra Sør-Norge, 54 fra utlandet og kun 4 fra Nord-Norge.

Stadig flere fra utlandet

De siste ni årene har antall personer fra Norge i sum stått stille, mens andelen fra utlandet nesten er doblet. Om lag en av tre på Svalbard har utenlandsk statsborgerskap. Folkemengden økte i perioden med 411 personer, hvorav 409 var personer fra utlandet.

Bosettingene Barentsburg og Pyramiden, samt Hornsund, har til sammen økt med 82 personer i samme periode.