Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2019. Absolutte tall

Tilbake til artikkelen

Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2019. Absolutte tall
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening og alder på famileinnvandreren Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere
  Familieetablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Herav: Familieetablering til flyktning Norskfødte med innvandrerforeldre Uoppgitt Gjenforening i alt Herav: Familiegjenforening til flyktning Familieinnvandreren er 17 år og yngre Familieinnvandreren er 18 år og eldre
I alt, 1990-2019 11 450 6 932 216 4 408 420 2 303 5 4 518 522 2 456 2 062 7 837
1990 401 168 5 162 14 1 - 233 27 162 71 204
1991 296 147 8 139 22 - - 149 11 108 41 168
1992 302 181 10 168 19 3 - 121 16 87 34 202
1993 302 151 1 146 20 4 - 151 9 102 49 173
1994 301 186 5 174 27 7 - 115 5 83 32 203
1995 369 215 4 193 16 18 - 154 6 100 54 233
1996 289 189 6 149 15 34 - 100 6 65 35 205
1997 395 241 9 179 17 53 - 154 8 89 65 264
1998 482 303 14 221 18 68 - 179 21 112 67 327
1999 421 286 20 185 11 81 - 135 14 75 60 313
2000 360 262 23 154 19 85 - 98 16 52 46 275
2001 423 274 17 168 8 89 - 149 33 89 60 294
2002 536 312 8 194 20 110 - 224 73 126 98 343
2003 450 290 5 155 18 130 - 160 83 96 64 321
2004 443 320 16 169 10 135 - 123 31 65 58 348
2005 432 294 7 155 17 131 1 138 45 73 65 320
2006 357 265 4 151 13 110 - 92 19 38 54 285
2007 413 278 9 167 19 102 - 135 30 75 60 305
2008 376 246 2 135 16 109 - 130 10 56 74 280
2009 441 277 2 145 12 130 - 164 5 66 98 347
2010 327 205 2 122 11 81 - 122 11 50 72 251
2011 341 226 6 116 11 104 - 115 2 51 64 260
2012 454 290 6 171 13 110 3 164 12 74 90 342
2013 378 193 4 103 5 85 1 185 2 85 100 233
2014 365 184 3 96 5 85 - 181 10 85 96 222
2015 335 153 7 81 10 65 - 182 4 74 108 186
2016 376 231 4 111 8 116 - 145 3 53 92 255
2017 422 239 3 116 7 120 - 183 2 88 95 274
2018 303 157 4 81 11 72 - 146 2 80 66 186
2019 360 169 2 102 8 65 - 191 6 97 94 218

Faktaside

Kontakt