Statistikkområde

Bank og finansmarked: Verdipapirmarkeder

Alt innhold for delområdet verdipapirmarkeder

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stort underskudd for verdipapirfondene

  Etter et rekordhøyt årsresultat for norskregistrerte verdipapirfond i 2017 gikk resultatet kraftig ned og endte med et underskudd på 40 milliarder kroner for 2018. Underskuddet kommer i første rekke av urealiserte kurstap.

  Artikkel
 • Økt utbytte i 1. halvår 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i verdipapirfond

  Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 84,2 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2019. Av dette kommer 16,4 milliarder kroner fra nettotegninger mens resten er verdiøkning av andelskapitalen.

  Artikkel
 • Kraftig verdiøkning etter det store fallet

  Markedsverdien til noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2019 og snudde til positiv utvikling fra det kraftige fallet i 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Børsuro påvirket andelskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 76,4 milliarder kroner gjennom børsuroen i 4. kvartal 2018. Det markerte fallet i kvartalet medførte at andelskapitalen også på årlig basis endte med nedgang.

  Artikkel
 • Rekordutbytte tross kraftig verdifall

  Markedsverdien til noterte aksjer falt med 15,8 prosent i 4. kvartal 2018. Dette er den største nedgangen siden 3. kvartal 2011. Til tross for det store verdifallet nådde utbetalt utbytte i 2018 sin høyeste verdi noensinne.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning

  Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i andelskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 37,1 milliarder kroner i 3. kvartal 2018. Totalt ble det nettotegnet fondsandeler for moderate 8,8 milliarder kroner i dette kvartalet.

  Artikkel
 • Rekordhøyt årsresultat for verdipapirfondene

  Verdipapirfondenes årsresultat i 2017 ble historisk høyt med 116 milliarder kroner. Dette var en sterk økning på 67 milliarder kroner eller 137 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Kraftig verdistigning og økt utbytte på noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent i løpet av 2. kvartal i år. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 16 prosent i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017.

  Artikkel
 • Økt andelskapital tross nettoinnløsninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 35,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 5,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Moderat vekst i verdien av noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 42 milliarder kroner i 1. kvartal 2018 til 2 499 milliarder kroner ved utgangen av mars.

  Artikkel
 • Nettotegning i verdipapirfond, men andelskapitalen gikk ned

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 15,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettokjøpt fondsandeler til en samlet verdi av 27,3 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt andelskapital til tross for nettosalg

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 15,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner.

  Artikkel