Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rentene fortsetter å falle

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent i mai 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent.

  Artikkel
 • Bedre resultat for pensjonskassene i 2019

  Pensjonskassene hadde et resultat på 4,4 milliarder kroner i 2019, mot 1,9 milliarder kroner året før. Hovedårsaken til forbedringen er utviklingen i aksjemarkedet i 2019.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 8,8 prosent fra 2018 til 2019. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler. Dette gjelder mange ansatte i kriserammede næringer og yrker med lave lønninger.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 2 947 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 4,8 prosent fra 2018. Blant lønnstakere var utlånsveksten sterkest i Trøndelag med 9,0 prosent.

  Artikkel
 • Rentene faller

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,53 prosentpoeng til 2,23 prosent i april 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,62 prosentpoeng til 2,36 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 39,9 milliarder kroner i 1 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 60,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksje...

  Artikkel
 • Svakere resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2020 var på 4,8 milliarder kroner. Dette er 8,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 9,7 milliarder, noe som reduserer resultatet i før...

  Artikkel
 • Rentene falt i mars

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,27 prosentpoeng til 2,76 prosent i mars 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån faller

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 3,02 prosent i januar 2020.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 48,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2019, en økning på 54,3 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 2018.

  Artikkel
 • Fastrenta øker

  Renta på nye fastrentelån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent i desember 2019. Flytrente på nye lån var omtrent uendret på 3,04 prosent.

  Artikkel
 • Renta øker

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng i november 2019, til 3,03 prosent. Renta på utestående lån med pant i bolig økte med 0,15 prosentpoeng, til 3,08 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån økte

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,10 prosentpoeng til 2,97. For disse lånene var fastrenta 0,22 prosentpoeng mindre enn flytrenta.

  Artikkel