Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 42 milliarder kroner i 3 kvartal 2019. Dette er en økning på 33,9 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader t.o.m tredje kvartal 2019 var på 42,7 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Fastrentene på nye lån faller

  Fastrentene på nye boliglån falt med 0,08 prosentpoeng fra august til september 2019 til 2,72 prosent. Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak var uendret på 2,87.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng fra juli til august 2019 til 2,87.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra juni til juli 2019 til 2,81.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og and...

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng fra mai til juni 2019 til 2,73.

  Artikkel
 • Økning i tjenesteforpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 4,4 prosent til 1 992 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde et verdijustert resultat på minus 6,1 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 28,4 milliarder fra året før. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 7 prosent fra 2017 til 2018. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 3,3 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent. Renten for BSU (Boligsparing for ungdom) var 3,13 prosent i april.

  Artikkel
 • Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rentene økte i mars

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,02 prosentpoeng fra februar til mars 2019 til 2,52 prosent.

  Artikkel