Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økte renter på nye lån

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 1,82 prosent i juli 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 1,96 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 13 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Dette er en nedgang på 44,2 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer...

  Artikkel
 • Svakere halvårsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 14,8 milliarder kroner i første halvår 2020. Dette er 16,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 16,2 milliarder kroner, noe som reduserer resulta...

  Artikkel
 • Fremdeles nedgang i rentene

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,08 prosentpoeng til 1,80 prosent i juni 2020. Renta på utestående boliglån hadde ett litt mindre fall med 0,05 prosentpoeng til 1,97 prosent.

  Artikkel
 • Pensjonsforpliktelsene har passert 2 000 milliarder

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 7,1 prosent til 2 133 milliarder kroner i 2019.

  Artikkel
 • Rentene fortsetter å falle

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent i mai 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent.

  Artikkel
 • Bedre resultat for pensjonskassene i 2019

  Pensjonskassene hadde et resultat på 4,4 milliarder kroner i 2019, mot 1,9 milliarder kroner året før. Hovedårsaken til forbedringen er utviklingen i aksjemarkedet i 2019.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 8,8 prosent fra 2018 til 2019. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler. Dette gjelder mange ansatte i kriserammede næringer og yrker med lave lønninger.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 2 947 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 4,8 prosent fra 2018. Blant lønnstakere var utlånsveksten sterkest i Trøndelag med 9,0 prosent.

  Artikkel
 • Rentene faller

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,53 prosentpoeng til 2,23 prosent i april 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,62 prosentpoeng til 2,36 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 39,9 milliarder kroner i 1 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 60,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksje...

  Artikkel
 • Svakere resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2020 var på 4,8 milliarder kroner. Dette er 8,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 9,7 milliarder, noe som reduserer resultatet i før...

  Artikkel
 • Rentene falt i mars

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,27 prosentpoeng til 2,76 prosent i mars 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån faller

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 3,02 prosent i januar 2020.

  Artikkel