404130
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
404130
statistikk
2020-08-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

42,7

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Alle sektorer
Andelskapital1 312 8361 360 0181 175 7761 318 568
Netto kjøp/salg-7 149523-56 22142 659
Offentlig forvaltning
Andelskapital17 47916 49914 91316 507
Netto kjøp/salg-128-1 299-540840
Finansielle foretak
Andelskapital881 287903 188779 573863 398
Netto kjøp/salg-8 847-6 101-39 33321 330
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital78 92183 43867 73275 972
Netto kjøp/salg-1401 844-7 9303 037
Husholdninger
Andelskapital168 409182 403155 185180 874
Netto kjøp/salg3623 788-6 2909 154
Ideelle organisasjoner
Andelskapital33 78835 19832 20236 396
Netto kjøp/salg-479368-3541 641
Utlandet
Andelskapital132 834139 176126 032145 243
Netto kjøp/salg2 0911 918-1 7736 627
Ufordelt sektor
Andelskapital118116139178
Netto kjøp/salg-85-130

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Andelskapital i alt1 312 8361 360 0181 175 7761 318 568
Ikke-finansielle foretak78 92183 43867 73275 972
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 4676 4275 0115 173
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar66686567
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 2581 5641 2591 073
Private aksjeselskaper mv.66 35871 74357 87465 995
Personlige foretak164167150159
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 6083 4693 3733 505
Finansielle foretak881 287903 188779 573863 398
Norges Bank0000
Banker31 03525 50522 11426 198
Kredittforetak170199431201
Finansieringsselskaper50516078
Statlige låneinstitutter mv.6164994662 204
Finansielle holdingselskaper3 5083 4483 4353 517
Verdipapirfond157 212164 465136 613158 545
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond545655676616
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring107 225114 94797 281109 971
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser566 806579 070505 030547 653
Skadeforsikringsselskaper14 12014 34913 46714 415
Offentlig forvaltning17 47916 49914 91316 507
Statsforvaltningen679752729802
Kommuneforvaltningen16 80015 74714 18415 705
Ideelle organisasjoner33 78835 19832 20236 396
Husholdninger168 409182 403155 185180 874
Personlig næringsdrivende24272424
Borettslag o.l.4301
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.168 381182 373155 161180 849
Utlandet132 834139 176126 032145 243
Ufordelt sektor118116139178

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Totalt-7 149523-56 22142 659
Ikke-finansielle foretak-1401 844-7 9303 037
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-500-33-1 25541
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar00-10
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.22-715-195-276
Private aksjeselskaper mv.82 795-6 6013 353
Personlige foretak-31-1-4
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål333-204123-77
Finansielle foretak-8 847-6 101-39 33321 330
Norges Bank0000
Banker73-4 609-1 9151 370
Kredittforetak-10027236-233
Finansieringsselskaper001017
Statlige låneinstitutter mv.-35-120-181 729
Finansielle holdingselskaper-518-77-63-315
Verdipapirfond-13 092818-13 4319 248
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3197345-75
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring9583 569-5 5234 053
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser3 859-5 660-19 0335 533
Skadeforsikringsselskaper-311-1223593
Offentlig forvaltning-128-1 299-540840
Statsforvaltningen14659650
Kommuneforvaltningen-274-1 358-546790
Ideelle organisasjoner-479368-3541 641
Husholdninger3623 788-6 2909 154
Personlig næringsdrivende-210-1
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3643 787-6 2909 155
Utlandet2 0911 918-1 7736 627
Ufordelt-85-130

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
3. kvartal 20191 319 45640 9914 92118 3469 44710 065275 239167 435130 103455 291157 21242 9626 1671 276
4. kvartal 20191 366 63843 8415 72222 6419 1599 888273 478163 689139 993475 797164 46549 5827 1071 276
1. kvartal 20201 182 39656 1375 05910 9351 0116 698248 872174 957100 739395 435136 61339 3635 3001 276
2. kvartal 20201 325 18841 2485 45210 8127487 168270 035204 883123 551451 404158 54543 5736 4931 276

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2020
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer704 897345 770105 852102 22358 2421 5841 318 568
Ikke-finansielle foretak25 88312 99214 96716 5075 5626175 972
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.171 6842 669802105 173
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1584400067
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.196315744513701 073
Private aksjeselskaper mv.24 38810 51810 88914 6865 4536165 995
Personlige foretak2618583270159
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 2414491 2864854403 505
Finansielle foretak448 097289 10356 84454 29113 5451 519863 398
Norges Bank0000000
Banker6 7958 5579 1581 099590026 198
Kredittforetak02010000201
Finansieringsselskaper3274800078
Statlige låneinstitutter mv.65991 5990002 204
Finansielle holdingselskaper03 38112610003 517
Verdipapirfond117 75626 5345 5608 69500158 545
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4523542420616
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring55 41122 25411 51013 8516 9423109 971
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser262 583221 61527 19728 7316 0111 516547 653
Skadeforsikringsselskaper5 4985 9121 1041 9010014 415
Offentlig forvaltning4 4654 2846 2451 48429016 507
Statsforvaltningen269375344120802
Kommuneforvaltningen4 4634 2155 8701 14017015 705
Ideelle organisasjoner16 09710 9815 1453 502669236 396
Husholdninger119 1245 6487 26112 18236 6562180 874
Personlig næringsdrivende100608024
Borettslag o.l.0100001
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.119 1145 6477 25512 18236 6482180 849
Utlandet91 18622 75915 35614 2291 7130145 243
Ufordelt4533428680178

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
2. kvartal 2020
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer42 65914 88311 8017 8357 853361-74
 
Ikke-finansielle foretak3 0375092531 435859-13-6
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.412038100
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-276013-38397-30
Private aksjeselskaper mv.3 3535062451 852768-12-6
Personlige foretak-4-10-2-100
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-772-5-70-620
Finansielle foretak21 3306 7356 6543 3994 51696-69
Norges Bank0000000
Banker1 370334-1 2972 227148-420
Kredittforetak-2330-135-98000
Finansieringsselskaper17025-8000
Statlige låneinstitutter mv.1 72913441 384000
Finansielle holdingselskaper-3150-3150000
Verdipapirfond9 2489 1691303-5400
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-750-1-74000
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4 0534722 099-1221 52483-2
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5 533-3 0025 724782 74555-67
Skadeforsikringsselskaper3-23980915300
Offentlig forvaltning840861485683800
Statsforvaltningen500050000
Kommuneforvaltningen790861485183800
Ideelle organisasjoner1 64175710478382-40
Husholdninger9 1544 6232 7897786223401
Personlig næringsdrivende-10000-10
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.9 1554 6232 7897786223411
Utlandet6 6272 8291 2471 1751 431-550
Ufordelt3026025-30

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB