369895
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
369895
statistikk
2019-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

16,4

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Alle sektorer
Andelskapital1 204 1281 241 2501 164 8731 249 064
Netto kjøp/salg-5 6578 778-2 11716 380
Offentlig forvaltning
Andelskapital17 61417 05515 14316 253
Netto kjøp/salg240-98-93716
Finansielle foretak
Andelskapital790 074818 737786 355841 630
Netto kjøp/salg-1 0334 3973 89610 507
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital82 80184 48372 54075 080
Netto kjøp/salg-1 2962 056-2 221760
Husholdninger
Andelskapital160 157164 204148 233160 884
Netto kjøp/salg-6 294689-3381 830
Ideelle organisasjoner
Andelskapital37 30037 88631 29133 211
Netto kjøp/salg1 4241 486-1 790932
Utlandet
Andelskapital115 828118 547110 995121 850
Netto kjøp/salg1 227292-1 5611 801
Ufordelt sektor
Andelskapital354338316156
Netto kjøp/salg75-44-10-166

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Andelskapital i alt1 204 1281 241 2501 164 8731 249 064
Ikke-finansielle foretak82 80184 48372 54075 080
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 4527 3348 0817 249
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar69706872
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 7611 7451 8402 562
Private aksjeselskaper mv.69 56371 26159 21261 561
Personlige foretak149165156167
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 8073 9083 1833 469
Finansielle foretak790 074818 737786 355841 630
Norges Bank0000
Banker30 88031 63428 72428 790
Kredittforetak108243123183
Finansieringsselskaper85852625
Statlige låneinstitutter mv.581582453359
Finansielle holdingselskaper166168166179
Verdipapirfond152 964156 961151 414161 006
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond358329409767
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring70 74780 17894 47299 318
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser519 790533 597497 875536 501
Skadeforsikringsselskaper14 39514 96012 69314 502
Offentlig forvaltning17 61417 05515 14316 253
Statsforvaltningen1 6971 616581487
Kommuneforvaltningen15 91715 43914 56215 766
Ideelle organisasjoner37 30037 88631 29133 211
Husholdninger160 157164 204148 233160 884
Personlig næringsdrivende37382629
Borettslag o.l.2233
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.160 118164 164148 204160 852
Utlandet115 828118 547110 995121 850
Ufordelt sektor354338316156

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Totalt-5 6578 778-2 11716 380
Ikke-finansielle foretak-1 2962 056-2 221760
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-510-122920-871
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-44103
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-380-33238736
Private aksjeselskaper mv.-3681 999-3 000711
Personlige foretak-520-38
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål11191-376173
Finansielle foretak-1 0334 3973 89610 507
Norges Bank0000
Banker846173-1 3091 140
Kredittforetak-330135-12066
Finansieringsselskaper00-630
Statlige låneinstitutter mv.-1670-129-95
Finansielle holdingselskaper00210
Verdipapirfond-1 380-5676 828662
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-71-3283356
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4942464 294-123
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-1234 199-4 6857 266
Skadeforsikringsselskaper-302243-1 0051 225
Offentlig forvaltning240-98-93716
Statsforvaltningen4387-228-100
Kommuneforvaltningen197-185135816
Ideelle organisasjoner1 4241 486-1 790932
Husholdninger-6 294689-3381 830
Personlig næringsdrivende-310-1
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-6 291688-3381 831
Utlandet1 227292-1 5611 801
Ufordelt75-44-10-166

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
2. kvartal 20181 210 18443 9945 08819 9687 58810 305260 495135 095128 509396 254152 96439 9435 4664 516
3. kvartal 20181 247 30648 6784 72519 6127 72212 023266 023137 801136 615409 319156 96137 5615 7504 516
4. kvartal 20181 170 92940 4285 41418 3177 42410 079263 544139 888119 453377 379151 41427 8705 2034 516
1. kvartal 20191 255 12036 2455 38817 4379 21810 705265 654147 097128 950419 432161 00644 1145 3584 516

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2019
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer679 314320 620111 69176 95057 0723 4171 249 064
Ikke-finansielle foretak25 25515 65616 43110 2286 2181 29275 080
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3471 9064 030963307 249
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar2184300072
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2543101 3416292802 562
Private aksjeselskaper mv.23 46612 7789 7378 1696 1191 29261 561
Personlige foretak3062542280167
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1375921 2754254003 469
Finansielle foretak453 883265 06261 45945 86113 4681 898841 630
Norges Bank0000000
Banker9 5238 1897 4172 6381 024028 790
Kredittforetak01830000183
Finansieringsselskaper002500025
Statlige låneinstitutter mv.6216137000359
Finansielle holdingselskaper4601231000179
Verdipapirfond117 18224 2519 6549 91900161 006
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond44196772124767
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring51 23118 98913 1938 4966 87253799 318
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser269 944207 15629 04223 4335 5691 357536 501
Skadeforsikringsselskaper5 9076 0591 1911 3441014 502
Offentlig forvaltning4 4513 8476 3991 52234016 253
Statsforvaltningen337201233130487
Kommuneforvaltningen4 4483 8106 1981 28921015 766
Ideelle organisasjoner13 61910 2195 1383 42371010233 211
Husholdninger104 8425 8327 0918 02434 983111160 884
Personlig næringsdrivende1006013029
Borettslag o.l.0300003
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.104 8325 8297 0858 02434 970111160 852
Utlandet77 23119 96115 1417 8701 63314121 850
Ufordelt33433222260156

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 2019
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer16 3802 0018 3072 7423 432-11412
 
Ikke-finansielle foretak760-439634-4389441544
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-871-5716-626-20400
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar3201000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.736-11139932520
Private aksjeselskaper mv.711-413525-2848251444
Personlige foretak8041030
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål173307871-2-40
Finansielle foretak10 5072 5005 2791 902987-100-60
Norges Bank0000000
Banker1 140-350501860324-1940
Kredittforetak660660000
Finansieringsselskaper0000000
Statlige låneinstitutter mv.-950-75-20000
Finansielle holdingselskaper100001000
Verdipapirfond662117-8711252000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond356003401600
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-123-531-112-12461391-60
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser7 2662 9144 380474-50530
Skadeforsikringsselskaper1 225350606260900
Offentlig forvaltning716-232188627138-50
Statsforvaltningen-100020-1634120
Kommuneforvaltningen816-23216879097-70
Ideelle organisasjoner932-7551 247-105524-122
Husholdninger1 830943230134811566
Personlig næringsdrivende-100-1000
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 831943230144811566
Utlandet1 801-15744742358-280
Ufordelt-166-1-1510-1510

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB