369899_tabell_394470_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369899_tabell_394470
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Verdipapirer2. kvartal 2019

Innhold

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt138 26314 404653 149880 989504 83550 3152 241 955
Ikke-finansielle foretak16 6733 729146 865129 43045 7265 929348 352
Banker1 8701 200171 017116 90629 51024 608345 111
Andre finansielle foretak01 900119 447419 29954 58815 635610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 1551202 17041 850342 778.457 073
Kommuneforvaltningen47 5436 30751 43745 02611 365250161 928
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet2 0211 148162 214128 47920 8683 893318 623
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt440 580396 851985 862322 23552 07744 3492 241 954
Ikke-finansielle foretak67 88744 113172 73053 1228 3722 127348 351
Banker56 66072 394155 24634 3761 97524 459345 110
Andre finansielle foretak109 360124 847302 42750 6909 21014 335610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 97589 700123 270148 12825 000.457 073
Kommuneforvaltningen70 79020 31751 56917 7511 500.161 927
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet64 91045 479180 61918 1676 0203 428318 623

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB