369899_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369899_tabell
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Verdipapirer2. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosentfullscreen-iconBeholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosentexcel-iconBeholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosentcsv-iconBeholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
Tabell 2Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 3Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 4Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
Tabell 5Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
Tabell 6Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerfullscreen-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerexcel-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronercsv-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Tabell 7Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerfullscreen-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerexcel-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronercsv-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Tabell 8Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronerfullscreen-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronerexcel-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronercsv-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Tabell 9Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronerfullscreen-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronerexcel-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronercsv-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
Tabell 10Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.fullscreen-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.excel-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.csv-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB