329465
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
329465
statistikk
2018-05-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 095,52 344,02 456,92 499,4
Aksjer (unoterte)454,3459,2462,4437,0
Obligasjoner utstedt i Norge1 909,51 935,31 971,32 012,6
Sertifikater utstedt i Norge156,7158,5152,3156,6
Egenkapitalbevis48,853,054,954,2
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)54,68,219,28,5
Aksjer (unoterte)3,73,91,00,6
Obligasjoner utstedt i Norge21,37,89,311,9
Sertifikater utstedt i Norge0,30,20,20,2
Egenkapitalbevis1,60,00,00,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 499 376437 00554 1662 012 567156 638
 
Ikke-finansielle foretak305 527232 3056 79644 77518 729
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 089903..3 19016 697
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar20000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 03276311316 2461 890
Private aksjeselskaper mv.297 627230 2796 62121 483142
Personlige foretak7411371090
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 705247553 7460
 
Finansielle foretak247 122119 07710 8521 273 11397 188
Norges Bank00000
Banker7 27729 0291 266423 90429 952
Kredittforetak03683 0234 986
Finansieringsselskaper01050
Statlige låneinstitutter mv.2871 356000
Finansielle holdingselskaper2 51642 30525 056..
Verdipapirfond131 7299495 334286 01828 362
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6 3134 5741769500
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring74 14134 2992 4554 1703 278
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser22 4776 0111 408405 22424 325
Skadeforsikringsselskaper2 38355020564 7626 286
 
Offentlig forvaltning836 2501 753141134 14731 810
Statsforvaltningen835 8211 0742123 97031 795
Kommuneforvaltningen42967913910 17714
 
Ideelle organisasjoner30 7141 45619 6217 625698
 
Husholdninger92 93623 8009 2559 005119
Personlig næringsdrivende1679270
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.92 91923 7219 2528 998119
 
Utlandet986 68858 5257 490543 8898 095
 
Ufordelt1398911130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt14 5531 35712949 8644 376
 
Ikke-finansielle foretak1 005-2 2231876402 710
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-232-100-4581 012
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-650-6901 4191 874
Private aksjeselskaper mv.1 862-2 145187-553-175
Personlige foretak-11-1-10
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål25-102330
 
Finansielle foretak-1 849-903-29027 2821 756
Norges Bank00000
Banker1 625-1 4562126 8456 212
Kredittforetak0....-5 798-2 618
Finansieringsselskaper0..0..0
Statlige låneinstitutter mv...-272000
Finansielle holdingselskaper8370..2 681-47
Verdipapirfond788-26-2265 047-1 966
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-416316-290
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-4 544443-51-2 449-305
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-542168-331 899355
Skadeforsikringsselskaper-877-17-913125
 
Offentlig forvaltning-5 134-41-1011 9943 093
Statsforvaltningen-5 139100011 9983 093
Kommuneforvaltningen6-141-10-40
 
Ideelle organisasjoner-133-5813-308-13
 
Husholdninger1 081-3131970-9
Personlig næringsdrivende-20010
Borettslag o.l.0..-100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 083-313198-1-9
 
Utlandet19 5724 8993210 255-3 160
 
Ufordelt10-4000

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
 
Totalt54 5768 21519 2028 549
 
Ikke-finansielle foretak37 5528 09319 0548 341
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.19 2965 73311 5205 765
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.634......
Private aksjeselskaper mv.17 6212 3617 5332 577
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak14 667......
Norges Bank0000
Banker803......
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper9 979......
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring291......
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper3 594......
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet2 357122148207

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
 
Totalt54 5768 21519 2028 549
 
Ikke-finansielle foretak6 1947302 917587
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.2......
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.3......
Private aksjeselskaper mv.6 1517242 907584
Personlige foretak2......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål366103
Finansielle foretak6 7886091 067583
Norges Bank0000
Banker40987176225
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond2 913394663280
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1573102
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 722698727
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5274912047
Skadeforsikringsselskaper59793
Offentlig forvaltning20 1404 2047 9434 222
Statsforvaltningen19 7894 2037 9414 221
Kommuneforvaltningen35122..
Ideelle organisasjoner1 11018456
Husholdninger2 015325745228
Personlig næringsdrivende1......
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 014325745228
Utlandet18 2762 3246 0742 917
Ufordelt5454106

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge137 660141 62790 204110 312126 080
- herav innlendinger115 65299 21266 87298 61998 927
Sertifikater emittert i Norge68 06480 37567 50162 25371 037
- herav innlendinger68 06479 39266 99861 87570 587
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet128 28158 93131 75860 144117 797
Sertifikater emittert i utlandet223 724237 436261 287278 289330 375
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge16 70523 29113 70333 90223 001
Obligasjoner emittert i utlandet9 00703 3554 7678 726
Sertifikater emittert i Norge8 75717 97715 65910 54310 051
Sertifikater emittert i utlandet31 93723 76331 00423 07743 974
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge62 66258 16538 99948 08457 221
Obligasjoner emittert i utlandet119 27358 93128 40455 376109 069
Sertifikater emittert i Norge1 6901 7501 0002 000275
Sertifikater emittert i utlandet191 786213 673230 283255 212286 400
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge36 28517 75514 17016 63418 706
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge57 61859 66650 34049 33160 261
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge22 00742 41623 33311 69227 152
Sertifikater emittert i Norge0982503378450

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 917 6211 897 2581 920 6551 958 9002 001 625
herav innlendinger1 650 5481 630 9581 646 5541 674 7921 720 282
Sertifikater emittert i Norge149 122156 855158 594152 441156 816
herav innlendinger148 741155 676157 675151 635156 148
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 739 8721 694 0491 622 9561 679 0301 633 891
Sertifikater emittert i utlandet134 413100 626117 998119 31880 688
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge277 210278 197279 406304 977316 958
Obligasjoner emittert i utlandet399 855376 220347 815331 491307 246
Sertifikater emittert i Norge16 52422 36424 48920 55220 587
Sertifikater emittert i utlandet7 9675 2374 2945 6416 664
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge877 440887 922890 039881 180900 737
Obligasjoner emittert i utlandet1 340 0171 317 8301 275 1411 347 5391 326 645
Sertifikater emittert i Norge3 2931 8432 1151 8811 375
Sertifikater emittert i utlandet126 44695 390113 703113 67774 024
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge495 898464 839477 110488 634502 587
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge128 924131 470131 072129 202134 186
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge267 073266 300274 101284 108281 343
Sertifikater emittert i Norge3821 179918806668

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 909 688645 286-619 438-62 5163 873 020
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 624 775617 686-594 038-57 4143 591 009
Geldspapirer emittert i Norge2 111 341197 117-142 785-7 2322 158 441
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 826 427169 514-117 384-2 1271 876 430
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge304 97723 001-9 476-1 544316 958
Obligasjoner emittert i utlandet331 4918 726-20 872-12 099307 246
Sertifikater emittert i Norge20 55210 051-9 994-2220 587
Sertifikater emittert i utlandet5 64143 974-42 586-3656 664
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge881 18057 221-37 105-559900 737
Obligasjoner emitterte i utlandet1 347 539109 069-91 643-38 3201 326 645
Sertifikater emitterte i Norge1 881275-78101 375
Sertifikater emitterte i utlandet113 677286 400-321 552-4 50174 024
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge488 63418 706-4 752-1502 587
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge129 20260 261-55 276-1134 186
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge284 10827 152-24 828-5 089281 343
Sertifikater emitterte i Norge806450-573-15668

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt156 62320 703571 660850 195511 73247 5282 158 441
Ikke-finansielle foretak20 5874 024131 126129 85745 7966 155337 545
Banker1 3753 530156 751118 08124 66820 451324 856
Andre finansielle foretak06 01690 778410 09853 63516 729577 256
Stats- og trygdeforvaltningen77 0000039 000362 000.478 000
Kommuneforvaltningen57 1864 19245 41644 2547 465261158 774
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet4752 940147 589108 90518 1693 932282 010
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt380 118374 357874 959458 69928 82741 4822 158 442
Ikke-finansielle foretak54 37850 842144 64173 07412 3222 287337 544
Banker58 13160 721141 19241 7382 77520 299324 856
Andre finansielle foretak59 618110 955315 65864 91710 68015 429577 257
Stats- og trygdeforvaltningen77 00084 00086 000231 000..478 000
Kommuneforvaltningen76 76117 86842 40920 2361 500.158 774
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet54 23049 971145 05927 7341 5503 467282 011

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt80 6889 510587 101589 790308 476139 0151 714 580
Ikke-finansielle foretak6 664044 55990 25496 234150 920313 909
Banker71 1105 157151 69979 13656 67010 690374 462
Andre finansielle foretak2 9144 353390 843420 400155 57152 1261 026 207
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt317 629233 030680 456323 161100 23360 0711 714 580
Ikke-finansielle foretak26 10738 17378 95692 86451 25026 559313 909
Banker139 93649 124164 9349 7435 7854 940374 462
Andre finansielle foretak151 585145 733436 566220 55243 19728 5721 051 884

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB