423627
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
423627
statistikk
2020-08-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Tjenestepensjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

2 133

milliarder kroner i pensjonsforpliktelser, 2019

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20182019
Premieinntekter119 355127 074
Pensjonsutbetalinger75 72580 459
Pensjonsforpliktelser1 991 2142 133 282

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20152016201720182019
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Tjenestepensjoner
Premieinntekter100 395102 096107 251119 355127 074
Ytelsesbaserte ordninger79 97878 89780 46490 38494 786
Offentlige tjenestepensjonsordninger56 45760 76265 29775 40779 458
Livsforsikringsselskaper34 10837 75236 33043 67945 540
Pensjonskasser7 4498 5788 2279 14810 145
Statens pensjonskasse214 90014 43220 74022 58023 773
Private tjenestepensjonsordninger23 52118 13515 16714 97715 328
Livsforsikringsselskaper15 57911 9089 4288 9158 852
Pensjonskasser7 9426 2275 7396 0626 476
Innskuddsbaserte ordninger20 41723 19926 78728 97132 288
Private tjenestepensjonsordninger20 41723 19926 78728 97132 288
Livsforsikringsselskaper20 41723 19926 78728 97132 288
 
Pensjonsutbetalinger65 40568 33571 72775 72580 459
Ytelsesbaserte ordninger64 42167 16869 90474 08178 192
Offentlige tjenestepensjonsordninger46 49348 19750 19152 93956 365
Livsforsikringsselskaper18 07718 98919 94021 25722 936
Pensjonskasser3 5073 6793 8654 1304 385
Statens pensjonskasse24 90925 52926 38627 55229 044
Private tjenestepensjonsordninger17 92818 97119 71321 14221 827
Livsforsikringsselskaper13 58714 33514 74115 85816 204
Pensjonskasser4 3414 6364 9725 2845 623
Innskuddsbaserte ordninger9841 1671 8231 6442 267
Private tjenestepensjonsordninger9841 1671 8231 6442 267
Livsforsikringsselskaper9841 1671 8231 6442 267
 
Pensjonsforpliktelser1 682 8941 791 8151 908 8101 991 2142 133 282
Ytelsesbaserte ordninger:1 539 9781 617 3521 690 1041 757 5731 833 341
Offentlige tjenestepensjonsordninger1 034 7951 091 5501 146 2861 204 9141 269 170
Livsforsikringsselskaper458 247491 559519 751551 728589 416
Pensjonskasser91 34898 291104 053109 877117 374
Statens pensjonskasse485 200501 700522 482543 309562 380
Private tjenestepensjonsordninger505 183525 802543 818552 659564 171
Livsforsikringsselskaper370 958384 471395 579399 102406 073
Pensjonskasser134 225141 331148 239153 557158 098
Innskuddsbaserte ordninger142 916174 463218 706233 641299 941
Private tjenestepensjonsordninger142 916174 463218 706233 641299 941
Livsforsikringsselskaper142 916174 463218 706233 641299 941
Banker300000
 
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger2 1312 1102 8982 9563 327
Livsforsikringsselskaper2 1312 1102 8982 9563 327
Banker00000
 
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger6 8397 2906 5616 4356 283
Livsforsikringsselskaper6 8397 2906 5616 4356 283
Banker00000
 
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger77 51580 17781 69977 28780 714
Livsforsikringsselskaper76 55579 19680 58375 52378 806
Banker9609811 1161 7641 908

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB