Utlånsmarginen øker

Publisert:

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng i november 2017. Utlånsrenta på nye og utestående boliglån var omtrent uendret i samme periode, mens NIBOR gikk ned med 0,03 prosentpoeng.

Rentestatistikken viser at renta på nye boliglån i alt fra et utvalg av banker og kredittforetak var uendret på 2,45 prosent i november 2017.

Fastrente på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,44 prosent, mens flytrenta var uendret på 2,45 prosent. Renta på nye rammelån med pant i bolig gikk ned med 0,05 prosentpoeng til 2,34 prosent mens renta på nye nedbetalingslån med pant i bolig var uendret på 2,46 prosent. Flyt- og fastrenta på utestående lån med pant i bolig var omtrent uendret på henholdsvis 2,47 og 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84
 

Økt utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng, til 1,67 prosent og utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 1,72 prosent i november. Bankenes innskuddsmargin gikk ned med 0,03 prosentpoeng, til 0,07 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,03 prosentpoeng til 0,78 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2017 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
 

Lave renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak ble redusert med 0,09 prosentpoeng til 2,68 prosent november 2017, mens renta på utestående lån var omtrent uendret på 2,86 prosent.

Lave innskuddsrenter

Renta på bankinnskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var omtrent uendret på henholdsvis 0,78 og 0,58 prosent i november 2017.

Faktaside