Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Ved utgangen av juni 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 903 milliarder kroner.

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, uendret fra måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Juni 2016 5 6 3 5.4
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
Apr. 2019 5.8 5.7 5.8 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.6 6.8
Juni 2019 5.7 5.5 5.8 6.8

Nedgang i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningers tolvmånedersvekst har avtatt og var 5,5 prosent i utgangen av juni, ned 0,1 prosent fra måneden før. Husholdningenes innenlandske lånegjeld var 3 550 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 822 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,6 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 4 768 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 5,9 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 3,5 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,3 prosent måneden før.

Flyttinger av utlån fra bank til kredittforetak

I mai 2019 er utlånsbeløp flyttet fra bank til kredittforetak. Følgelig vil dette vises i transaksjons- og vekstberegninger for bank og kredittforetak, da det ikke er bruddkorrigert for disse flyttingene.

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.

Kontakt