Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,8 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Ved utgangen av september 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 968 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken 

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.8 5.8 6.4
Feb. 2019 5.9 5.7 5.7 7.3
Mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
Apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 6.9 7.0

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 593 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av september, ned fra 5,2 prosent måneden før. 

Årets omgjøring av studielån til stipend er flyttet fra november til juli. Dette fører til at husholdningenes gjeldsvekst ligger på et lavere nivå sammenliknet med tidligere år. Vi anslår at tolvmånedersveksten i husholdningenes lånegjeld er 0,2 prosentpoeng lavere enn den ville vært dersom denne endringen ikke hadde skjedd. Dette gjelder for perioder fra og med juli til september 2019. Tilsvarende reduksjon i tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld er 0,1 prosentpoeng i samme periode. 

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 841 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 6,9 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,7 prosent forrige måned.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av september. Dette beløp seg til 4 834 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,9 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,6 prosent måneden før.

Uendret vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,5 prosent fram til utgangen av september, uendret fra måneden før.